Khoá GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester – GXPN

Khoá học được thiết kế như một bước tiến lý tưởng cho các học viên đã hoàn thành SEC560: Network Penetration Testing and Ethical Hacking hoặc cho những người có kinh nghiệm kiểm thử xâm nhập. Khóa học này cung cấp cho học viên kiến thức sâu rộng về các vector tấn công nổi bật, mạnh mẽ nhất và cung cấp một môi trường để thực hiện các cuộc tấn công này trong nhiều kịch bản thực hành. Ngoài việc quét đơn giản để tìm kiếm các lỗ hổng dễ tấn công, khoá học còn dạy học viên cách mô hình hóa khả năng của một kẻ tấn công tiên tiến để tìm ra các lỗ hổng đáng kể trong một môi trường mục tiêu và chứng minh rủi ro kinh doanh liên quan đến các lỗ hổng này. 

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có khả năng:

 • Thực hiện kiểm thử fuzz để tăng cường quy trình SDL của công ty. 
 • Tận dụng các thiết bị mạng và đánh giá giao thức ứng dụng mạng. 
 • Thoát khỏi môi trường bị giới hạn trên Linux và Windows. 
 • Kiểm thử các triển khai mã hóa. 
 • Mô hình các kỹ thuật được sử dụng bởi kẻ tấn công để thực hiện khai thác lỗ hổng 0-day và phát triển khai thác. 
 • Phát triển đánh giá rủi ro định lượng và định tính chính xác hơn thông qua xác nhận. 
 • Chứng minh nhu cầu và tác động của việc tận dụng các điều khiển giảm thiểu khai thác hiện đại. 
 • Đảo ngược mã lỗi để viết khai thác tùy chỉnh

Khoá học này dành cho:

 • Người xử lý sự cố 
 • Nhà phát triển ứng dụng 
 • Kỹ sư IDS 
 • Đây là một khóa học nâng cao, tốc độ dạy nhanh các kỹ thuật kiểm thử xâm nhập nâng cao và khai thác tùy chỉnh. Các khóa học SANS sau được khuyến nghị trước hoặc kèm theo khi tham gia khóa học này: 
  • – SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling 
  • – SEC560: Network Penetration Testing and Ethical Hacking 
 • Kinh nghiệm lập trình bằng bất kỳ ngôn ngữ nào được đề xuất cao. Tối thiểu, học viên được khuyến khích đọc về các khái niệm lập trình cơ bản. Python là ngôn ngữ chính được sử dụng trong các bài tập lớp, trong khi các chương trình được viết bằng mã C và C++ là ngôn ngữ chính được đảo ngược và khai thác.  
 • Các kiến thức cơ bản về lập trình sẽ không được bao phủ trong khóa học này, tuy nhiên khóa học có một module giới thiệu về Python. 
 • Bạn cũng nên am hiểu về các kiến thức cơ bản về kiểm thử xâm nhập trước khi tham gia khóa học này.  
 • Sự quen thuộc với Linux và Windows là bắt buộc.  
 • Yêu cầu có kiến thức vững chắc về TCP/IP và các khái niệm về mạng
 • Module 1: Giới thiệu về các tấn công mạng cho các chuyên viên kiểm thử xâm nhập 
 • Module 2: Mã hoá và giai đoạn sau xâm nhập 
 • Module 3: Python, Scapy và Fuzzing 
 • Module 4: Giới thiệu về các xâm nhập trên hệ điều hành Linux cho các chuyên gia kiểm thử xâm nhập 
 • Module 5: Giới thiệu về các xâm nhập trên hệ điều hành Windows cho các chuyên gia kiểm thử xâm nhập  
 • Module 6: Capture the Flag 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC