Khoá GIAC Security Leadership – GSLC

Những người lãnh đạo về an ninh cần cả kiến thức kỹ thuật và kỹ năng lãnh đạo để có được sự tôn trọng từ các thành viên trong nhóm kỹ thuật, hiểu rõ những gì nhân viên kỹ thuật đang làm và lập kế hoạch và quản lý dự án và sáng kiến về an ninh một cách phù hợp. Khóa đào tạo quản lý an ninh này sẽ giúp người lãnh đạo hiểu về các yếu tố chính của bất kỳ chương trình an ninh hiện đại nào. Họ sẽ học cách nhanh chóng hiểu rõ vấn đề và thuật ngữ an ninh mạng quan trọng, với sự tập trung vào các khung việc an ninh, kiến trúc an ninh, kỹ thuật an ninh, an ninh máy tính/mạng, quản lý lỗ hổng, mật mã học, bảo vệ dữ liệu, nhận thức về an ninh, an ninh ứng dụng, DevSecOps, an ninh đám mây và hoạt động an ninh.

Sau khi hoàn thành khoá học này, học viên sẽ có thể nhận được các kiến thức, kỹ năng sau:

 • Hiểu rõ các khung việc an ninh mạng khác nhau 
 • Hiểu và phân tích rủi ro 
 • Hiểu rõ ưu điểm và nhược điểm của các reporting relationships khác nhau 
 • Quản lý và lãnh đạo các nhóm kỹ thuật và dự án 
 • Xây dựng chương trình quản lý lỗ hổng 
 • Đưa an ninh vào luồng làm việc DevOps hiện đại 
 • Tận dụng một cách chiến lược SIEM 
 • Lãnh đạo Trung tâm Vận hành An ninh (SOC) 
 • Thay đổi hành vi và xây dựng văn hóa nhận thức về an ninh 
 • Quản lý dự án an ninh một cách hiệu quả 
 • Kích hoạt kiến trúc an ninh hiện đại và đám mây 
 • Xây dựng khả năng kỹ thuật an ninh bằng cách sử dụng tự động hóa và Cơ sở Hạ tầng như Mã (IaC) 
 • Nhanh chóng nắm bắt các vấn đề và thuật ngữ về an ninh thông tin 
 • Thiết lập một tiêu chuẩn tối thiểu về kiến thức, kỹ năng và khả năng về an ninh 
 • Hiểu về vai trò của chuyên gia an ninh kỹ thuật 

Khoá học phù hợp với các đối tượng sau:

 • Quản lý an ninh 
 • Chuyên gia an ninh 
 • Quản lý 

Khóa học quản lý an ninh này bao gồm các lĩnh vực cốt lõi của việc quản lý bảo mật và giả định về sự hiểu biết cơ bản về công nghệ, mạng và an ninh.  

Đối với những người mới vào ngành và không có kiến thức nền, điểm bắt đầu được khuyến nghị là khóa học  SEC301: Introduction to Information Security 

Mặc dù SEC301 không phải là tiên quyết, nhưng nó sẽ cung cấp kiến thức giới thiệu để tối đa hóa trải nghiệm với MGT512. 

 • Module 1: Xây dựng Chương trình Bảo mật 
 • Module 2: Kiến trúc Bảo mật Kỹ thuật 
 • Module 3: Kỹ thuật Bảo mật 
 • Module 4: Quản lý và Lãnh đạo Bảo mật 
 • Module 5: Phát hiện và Phản ứng sự cố

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC