Khoá Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies – ENCOR

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để cấu hình, khắc phục sự cố, và quản lý các mạng có dây và không dây. Người học cũng sẽ tìm hiểu để triển khai các nguyên tắc bảo mật trong mạng cục bộ và thiết kế phủ (overlay network) bằng cách sử dụng các giải pháp như SD-Access và SD-WAN..

Hoàn thành khóa học, học viên có thể: 

 • Minh họa mô hình và kiến trúc thiết kế mạng phân cấp bằng cách sử dụng các lớp truy cập, phân phối và lõi 
 • So sánh và đối chiếu các cơ chế hoạt động và vận hành của phần mềm và phần cứng chuyển mạch, đồng thời định nghĩa các khái niệm Ternary Content Addressable Memory (TCAM) và Content Addressable Memory (CAM), cũng như chuyển mạnh tuần tự (process Swiching), chuyển mạch nhanh (fast switching) và các khái niệm Cisco Express Forwarding 
 • Khắc phục sự cố kết nối Lớp 2 sử dụng kỹ thuật chia VLANs và trunking 
 • Triển khai mạng chuyển mạch dự phòng bằng Giao thức Spanning Tree 
 • Xử lý sự cố link aggregation ( tổng hợp nhiều link) bằng Etherchannel 
 • Mô tả các tính năng, Đơn vị và khái niệm lựa chọn đường dẫn của Giao thức Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) 
 • Triển khai và tối ưu hóa (OSPF) v2 và OSPFv3, bao gồm các router phụ cận, loại gói và phân khu (area), Tổng hợp và lọc tuyến cho IPv4 và IPv6 
 • Triển khai EBGP cho các mạng liên vùng, lựa chọn tuyến, các khái niệm single homed và dual homed networking 
 • Triển khai dự phòng mạng bằng các giao thức Hot Standby Routing Protoco (HSRP) và Giao thức Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 
 • Triển khai kết nối internet cho Tổ chức bằng Dịch địa chỉ mạng tĩnh và dịch địa chỉ động Network Address Translation (NAT) 
 • Mô tả công nghệ ảo hóa của máy chủ, thiết bị chuyển mạch, các thiết bị và thành phần mạng khác nhau 
 • Triển khai các công nghệ lớp phủ như Virtual Routing and Forwarding (VRF), Generic Routing Encapsulation (GRE), VPN, và Location Identifier Separation Protocol (LISP) 
 • Mô tả các thành phần và khái niệm của mạng không dây bao gồm các đặc tính Tần số vô tuyến Radio Frequency (RF), ăng-ten và xác định các tiêu chuẩn không dây cụ thể 
 • Mô tả các mô hình triển khai không dây khác nhau có sẵn, bao gồm triển khai Điểm truy cập tự động Access Point (AP) và thiết kế dựa trên đám mây dung tập trung kiến trúc Bộ điều khiển mạng LAN không dây của Cisco Wireless LAN Controller (WLC) 
 • Mô tả dịch vụ chuyển vùng và định vị không dây 
 • Mô tả cách các AP giao tiếp với WLC tải được được phần mềm, cấu hình và các thông số quản lý tập trung 
 • Cấu hình và xác minh Giao thức Extensible Authentication Protocol (EAP), WebAuth và Khóa chia sẻ trước Pre-shared Key (PSK) trên WLC 
 • Khắc phục sự cố kết nối máy khách không dây bằng các công cụ có sẵn khác nhau 
 • Khắc phục sự cố mạng cục bộ sử dụng các dịch vụ như Giao thức Network Time Protocol (NTP), Giao thức Simple Network Management Protocol (SNMP), Cisco Internetwork Operating System (Cisco IOS ® ) IP Service Level Agreements (SLAs), NetFlow, và Cisco IOS Embedded Event Manager 
 • Giải thích việc sử dụng các công cụ phân tích và khắc phục sự cố mạng có sẵn, bao gồm các lệnh hiển thị và gỡ lỗi (show and debug), cũng như các phương án tốt nhất trong khắc phục sự cố 
 • Cấu hình quản trị quyền truy cập để đảm bảo an toàn cho các thiết bị IOS của Cisco sử dụng Command-Line Interface (CLI), Role-Based Access Control (RBAC), Access Control List (ACL) và Secure Shell (SSH), khám phá các khái niệm củng cố an toản thiết bị để bảo vệ thiết bị khi truy cập từ các phương thức kém an toàn hơn, như Telnet và HTTP 
 • Mở rộng khả năng quản trị bằng cách sử Authentication, Authorization và Accounting (AAA) và cơ sở dữ liệu cục bộ. 
 • Mô tả kiến trúc bảo mật mạng cục bộ, bao gồm mục đích và chức năng của VPN, bảo mật nội dung, ghi nhật ký, bảo mật thiết bị đầu cuối, tường lửa cá nhân và các tính năng bảo mật khác 
 • Giải thích mục đích, chức năng, tính năng và quy trình làm việc của Cisco DNA Center Assuarance cho Mạng intent-Based, để hiển thị mạng, giám sát chủ động. 
 • Mô tả các thành phần và tính năng của giải pháp Cisco SD-Access, mặt phẳng điều khiển vải và mặt phẳng dữ liệu, đồng thời mô tả mục đích và chức năng của các cổng Virtual Extensible LAN (VXLAN) 
 • Xác định các thành phần và tính năng của các giải pháp SD-WAN của Cisco, bao gồm mặt phẳng điều phối, mặt phẳng quản lý, mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng dữ liệu 
 • Mô tả các khái niệm, mục đích và tính năng của các giao thức Multicast, bao gồm Giao thức Internet Group Management Protocol (IGMP) v2 / v3, chế độ Dense/ chế độ sparse của giao thức Protocol-Independent Multicast (PIM) 
 • Mô tả các khái niệm và tính năng của Chất lượng dịch vụ Quality of Service (QoS) và mô tả nhu cầu trong mạng cục bộ 
 • Giải thích các thành phần và điều kiện Python 
 • Mô tả các giao thức lập trình mạng như Giao thức Network Configuration Protocol (NETCONF) và RESTCONF 
 • Mô tả API trong Trung tâm DNA của Cisco và vManage 

Học viên của khoá học làm việc trong những vị trí hoặc có những kinh nghiệm sau: 

 • Kỹ sư mạng cấp độ trung 
 • Quản trị viên mạng 
 • Kỹ thuật viên hỗ trợ mạng 
 • Kỹ thuật viên hỗ trợ hệ thống

Để tham gia khoá học đạt hiệu quả cao, học viên được khuyến khích có những kiến thức và kỹ năng sau: 

 • Triển khai hệ thống mạng LAN 
 • Hiểu biết về sự kết nối định tuyến và kết nối không dây 
 • Python 
 • Kiểm tra kiến ​​trúc mạng cục bộ của Cisco 
 •  Tìm hiểu đường dẫn chuyển mạch của Cisco 
 •  Triển khai kết nối mạng LAN Campus 
 •  Xây dựng cấu trúc liên kết chuyển đổi dự phòng 
 •  Thực hiện Layer 2 Port Aggregation 
 •  Tìm hiểu EIGRP 
 •  Triển khai OSPF 
 •  Tối ưu hóa OSPF 
 •  Khám phá EBGP 
 • Triển khai dự phòng mạng 
 •  Triển khai NAT 
 •  Giới thiệu các giao thức và kỹ thuật ảo hóa 
 •  Tìm hiểu các mạng riêng và giao diện ảo 
 •  Tìm hiểu nguyên tắc về mạng không dây 
 •  Kiểm tra các tùy chọn triển khai mạng không dây 
 •  Tìm hiểu dịch vụ chuyển vùng và chuyển vùng không dây 
 •  Kiểm tra hoạt động AP mạng không dây 
 •  Tìm hiểu xác thực ứng dụng khách mạng không dây 
 •  Khắc phục sự cố kết nối máy khách mạng không dây 
 •  Giới thiệu giao thức Multicast 
 •  Giới thiệu QoS 
 •  Triển khai dịch vụ mạng 
 •  Sử dụng các công cụ phân tích mạng 
 •  Thực hiện bảo mật cơ sở hạ tầng 
 •  Thực hiện kiểm soát truy cập an toàn 
 •  Tìm hiểu kiến ​​trúc bảo mật mạng cục bộ 
 •  Khám phá Tự động hóa và Đảm bảo bằng Trung tâm DNA của Cisco 
 •  Kiểm tra Giải pháp truy cập SD của Cisco 
 •  Tìm hiểu các Nguyên tắc Hoạt động của Giải pháp Cisco SD-WAN 
 •  Hiểu những điều cơ bản về lập trình Python 
 •  Giới thiệu các giao thức lập trình mạng 
 •  Giới thiệu API trong Cisco DNA Center và vManage 

Danh sách các bài lab: 

 • Điều tra CAM 
 • Phân tích chuyển tiếp Cisco Express 
 • Khắc phục sự cố VLAN và Trunk 
 • Điều chỉnh Giao thức Spanning Tree (STP) và Cấu hình Giao thức Rapid Spanning Tree (RSTP) 
 • Cấu hình Giao thức Multiple Spanning Tree 
 • Khắc phục sự cố Kênh Ether 
 • Triển khai OSPF 
 • Triển khai điều chỉnh OSPF 
 • Áp dụng Tối ưu hóa OSPF 
 • Triển khai OSPFv3 
 • Cấu hình và xác minh Single-Homed EBGP 
 • Triển khai giao thức Hot Standby Routing (HSRP) 
 • Cấu hình Giao thức dự phòng bộ định tuyến ảo (VRRP) 
 • Triển khai NAT 
 • Cấu hình và Xác minh Định tuyến và Chuyển tiếp Ảo (VRF) 
 • Cấu hình và xác minh Generic Routing Encapsulation (GRE) 
 • Cấu hình Đường hầm Điểm-Điểm Giao diện Đường hầm Ảo (VTI) 
 • Cấu hình Xác thực Máy khách Không dây trong Triển khai Tập trung 
 • Khắc phục sự cố kết nối máy khách không dây 
 • Cấu hình nhật ký hệ thống 
 • Cấu hình và xác minh NetFlow linh hoạt 
 • Cấu hình Trình quản lý sự kiện nhúng của Cisco IOS (EEM) 
 • Khắc phục sự cố kết nối và phân tích lưu lượng bằng Ping, Traceroute và Debug 
 • Cấu hình và xác minh SLA IP của Cisco 
 • Cấu hình ACL tiêu chuẩn và mở rộng 
 • Cấu hình chính sách mặt phẳng điều khiển 
 • Triển khai AAA cục bộ và dựa trên máy chủ 
 • Viết và khắc phục sự cố tập lệnh Python 
 • Khám phá các đối tượng và tập lệnh ký hiệu đối tượng JavaScript (JSON) trong Python 
 • Sử dụng NETCONF qua SSH 
 • Sử dụng RESTCONF với Phần mềm Cisco IOS XE 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC