Khoá Implementing Automation for Cisco Enterprise Solutions – ENAUI

Khóa đào tạo “Implementing Automation for Cisco Enterprise Solutions (ENAUI) v.1.2” (Triển khai Tự động hóa cho các Giải pháp Doanh nghiệp của Cisco) sẽ giúp học viên học cách triển khai các giải pháp tự động hóa của Cisco, bao gồm các khái niệm lập trình, triển khai, dữ liệu telemetri và các công cụ tự động hóa.  

Khóa đào tạo này tập trung vào các công cụ và lợi ích của việc sử dụng tính lập trình và tự động hóa trong Mạng doanh nghiệp và Mạng WAN của Cisco. Học viên cũng sẽ xem xét các nền tảng bao gồm phần mềm IOS XE cho tự động hóa trung tâm thiết bị, Trung tâm Cisco DNA cho mạng doanh nghiệp dựa trên ý định, Cisco Software-Defined WAN và Cisco Meraki. Hệ sinh thái hiện tại của họ bao gồm các API, bộ công cụ phát triển phần mềm và quy trình làm việc liên quan được nghiên cứu kỹ lưỡng cùng với các tiêu chuẩn ngành công nghiệp mở, công cụ và API, chẳng hạn như Python, Ansible, Git, JSON/YAML, NETCONF/RESTCONF và YANG.  

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, học viên sẽ có khả năng: 

 • Hiểu về các kiểu API khác nhau (REST, RPC) và các yêu cầu API đồng bộ và bất đồng bộ 
 • Học cách sử dụng công cụ phát triển phần mềm Postman để kiểm thử các cuộc gọi API 
 • Học cách tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại bằng cách sử dụng công cụ tự động hóa Ansible 
 • Khám phá ngôn ngữ lập trình Python, các thư viện Python và môi trường ảo Python và học cách chúng có thể được sử dụng để tự động hóa các nhiệm vụ cấu hình mạng 
 • Được giới thiệu về hệ thống quản lý phiên bản GIT và các hoạt động thông thường của nó 
 • Học cách tận dụng các mô hình và API khác nhau của nền tảng Cisco IOS XE để thực hiện các hoạt động từ ngày 0, cải thiện phương pháp sửa lỗi với các công cụ tùy chỉnh, mở rộng CLI bằng scripts và tích hợp các quy trình làm việc khác nhau bằng cách sử dụng Ansible và Python 
 • Học về sự chuyển đổi mô hình telemetri và các khối xây dựng của một giải pháp hoạt động 
 • Học cách tận dụng các công cụ và API để tự động hóa cơ sở hạ tầng Cisco DNA được quản lý bởi Trung tâm Cisco DNA Center™ 
 • Thực hiện các quy trình làm việc (cấu hình, xác minh, kiểm tra sức khỏe và theo dõi) bằng Python, Ansible và Postman 
 • Hiểu về các thành phần của giải pháp Cisco SD-WAN, triển khai một thư viện Python hoạt động với các API Cisco SD-WAN để thực hiện các nhiệm vụ cấu hình, quản lý hàng tồn kho và theo dõi, và triển khai các vai trò Ansible có thể tái sử dụng để tự động hóa việc triển khai các trang chi nhánh mới trên cơ sở hạ tầng Cisco SD-WAN hiện có 
 • Học cách tận dụng các công cụ và API để tự động hóa cơ sở hạ tầng Cisco Meraki được quản lý và thực hiện các quy trình làm việc (cấu hình, xác minh, kiểm tra sức khỏe, theo dõi) bằng Python, Ansible và Postman 

Đối tượng của khóa đào tạo này chủ yếu là kỹ sư mạng và phần mềm quan tâm đến tự động hóa và tính lập trình và đảm nhận các vai trò công việc sau: 

 • Kỹ sư mạng 
 • Kỹ sư hệ thống 
 • Kỹ sư không dây 
 • Kỹ sư hệ thống tư vấn 
 • Kiến trúc sư giải pháp kỹ thuật 
 • Quản trị mạng 
 • Kỹ sư thiết kế không dây 
 • Quản lý mạng 
 • Kỹ sư kinh doanh 

Trước khi tham gia khoá học, học viên nên trang bị các kiến thức và kỹ năng sau:  

 • Kiến thức và kỹ năng về ngôn ngữ lập trình cơ bản 
 • Hiểu biết cơ bản về ảo hóa 
 • Có khả năng sử dụng Linux và các công cụ CLI, như Secure Shell (SSH) và bash 
 • Kiến thức lõi về mạng ở mức độ CCNP 
 • Hiểu biết cơ bản về Cisco DNA, Meraki và Cisco SD-WAN 

Các khóa đào tạo Cisco sau đây có thể giúp học viên có được kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho khóa đào tạo này: 

 • Introducing Automation for Cisco Solutions (CSAU) 
 • Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA®) 
 • Implementing Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) 

Lab outline:  

 • Tự động hóa Mạng với Netmiko 
 • Sử dụng Postman để Tiêu thụ REST API 
 • Sử dụng Ansible để Cấu hình và Xác minh Cấu hình Thiết bị 
 • Triển khai Tính năng lập trình và Tự động hóa trên hộp với Phần mềm Cisco IOS XE 
 • Sử dụng Python trên Phần mềm Cisco IOS XE 
 • Triển khai Telemetry Trực tiếp với Cisco IOS XE 
 • Khám phá các API Trung tâm Cisco DNA 
 • Xây dựng Scripts Python để Tương tác với các API Ý định Trung tâm Cisco DNA 
 • Xây dựng Scripts Python với các API Bảo đảm Trung tâm Cisco DNA 
 • Sửa lỗi Kết nối từ Điểm cuối đến Điểm cuối và Kiểm tra Sức khỏe của Mạng qua API Trung tâm Cisco DNA 
 • Thực hiện Các nhiệm vụ Quản trị bằng cách Sử dụng API Cisco SD-WAN 
 • Xây dựng, Quản lý và Vận hành Cisco SD-WAN theo cách Tự động 
 • Tiêu thụ SD-WAN APIs bằng Cách sử dụng Mô-đun Định danh Tài nguyên Đồng nhất (URI) 
 • Quản lý Chính sách bằng Ansible 
 • Xây dựng Báo cáo Bằng cách Sử dụng Vai trò Ansible-Cisco SD_WAN 
 • Triển khai Tự động hóa API Cisco Meraki 
 • Khám phá các API tích hợp Cisco Meraki 
 • Khám phá Cảnh báo Webhook Cisco Meraki 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC