Khoá ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support

Khóa học này cung cấp cho những nhà lãnh đạo CNTT, và nhân viên hỗ trợ đã có chứng chỉ ITIL 4 Foundation hiểu biết về cách tích hợp các luồng giá trị và hoạt động khác nhau để tạo ra, cung cấp và hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ được kích hoạt bởi CNTT, cũng như các thực hành, phương pháp và công cụ liên quan.  

Khoá học giúp học viên hiểu về hiệu suất dịch vụ, chất lượng dịch vụ và các phương pháp cải thiện.  

 

Khóa học sẽ giúp học viên hiểu: 

 • Hiểu cách lập kế hoạch và xây dựng một luồng giá trị dịch vụ để tạo ra, cung cấp và hỗ trợ dịch vụ 
 • Biết cách các thực hành ITIL 4 liên quan đến việc tạo, cung cấp và hỗ trợ trên hệ thống giá trị dịch vụ và luồng giá trị 
 • Biết cách tạo, cung cấp và hỗ trợ dịch vụ 
 • Chuẩn bị để tham gia thi ITIL 4 Create, Deliver, Support 
 • Hiểu vai trò của quản trị, rủi ro và tuân thủ và cách tích hợp các nguyên tắc và phương pháp vào hệ thống giá trị dịch vụ 
 • Hiểu và biết cách sử dụng các nguyên tắc và phương pháp quản lý thay đổi tổ chức để chỉ đạo, lập kế hoạch và cải thiện 
 • Chuẩn bị để thi chứng chỉ ITIL 4 Foundation 

Các đối tượng phù hợp với khoá học như:

 • Cá nhân tiếp tục hành trình trong quản lý dịch vụ 
 • Các quản lý ITSM và những người quản lý ITSM có tham vọng 
 • Các thực hành quản lý ITSM quản lý hoạt động của các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số được kích hoạt bởi CNTT, và những người chịu trách nhiệm cho việc giao hàng từ đầu đến cuối 

Để tham gia khoá học đạt hiệu quả cao, học viên phải có chứng chỉ ITIL 4 Foundation. 

Khoá học cung cấp nội dung sau:

1.Hiểu các khái niệm và thách thức liên quan đến các yếu tố sau trong hệ thống giá trị dịch vụ: 

 • Cơ cấu tổ chức 
 • Đội ngũ tích hợp/hợp tác 
 • Khả năng, vai trò, năng lực của đội ngũ 
 • Văn hóa và sự khác biệt trong đội ngũ 
 • Làm việc theo quan điểm hướng tới khách hàng 
 • Quản lý sự hài lòng của nhân viên 
 • Giá trị của giao tiếp tích cực 
 • Hiểu cách sử dụng phương pháp ‘shift left’ 

2. Biết cách lập kế hoạch và quản lý tài nguyên trong hệ thống giá trị dịch vụ: 

 • Hợp tác và tích hợp đội ngũ 
 • Lập kế hoạch nguồn nhân lực 
 • Đo lường và báo cáo dựa trên kết quả 
 • Văn hóa của việc cải thiện liên tục 

3. Hiểu về việc sử dụng và giá trị của thông tin và công nghệ trong hệ thống giá trị dịch vụ: 

 • Bộ công cụ quản lý dịch vụ tích hợp 
 • Tích hợp và chia sẻ dữ liệu 
 • Báo cáo và phân tích tiên tiến 
 • Hợp tác và quy trình làm việc 
 • Tự động hóa quy trình robot (RPA) 
 • Trí tuệ nhân tạo và học máy 
 • Tích hợp liên tục và phân phối (CI/CD) 
 • Mô hình thông tin 

4. Biết cách sử dụng luồng giá trị để thiết kế, phát triển và chuyển đổi dịch vụ mới 

5. Biết cách các thực tiễn ITIL sau đây đóng góp vào chuỗi giá trị cho một dịch vụ mới: 

 • Thiết kế dịch vụ 
 • Phát triển và quản lý phần mềm 
 • Quản lý triển khai 
 • Quản lý phát hành 
 • Xác nhận và kiểm thử dịch vụ 
 • Hỗ trợ thay đổi 

6. Biết cách sử dụng chuỗi giá trị để cung cấp hỗ trợ người dùng 

7. Biết cách các thực tiễn ITIL sau đây đóng góp vào chuỗi giá trị cho hỗ trợ người dùng: 

 • Bàn dịch vụ 
 • Quản lý sự cố 
 • Quản lý vấn đề 
 • Quản lý tri thức 
 • Quản lý mức dịch vụ 
 • Giám sát và quản lý sự kiện 

8. Biết cách phối hợp, ưu tiên và cấu trúc công việc và hoạt động để tạo ra và hỗ trợ dịch vụ, bao gồm: 

 • Quản lý hàng đợi và backlog 
 • Ưu tiên công việc 

9. Hiểu về việc sử dụng và giá trị của các yếu tố sau trong hệ thống giá trị dịch vụ: 

 • Xem xét mua vs xây dựng 
 • Tùy chọn nguồn cung 
 • Quản lý và tích hợp dịch vụ (SIAM) 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC