Khoá ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve

Khóa học này cung cấp cho các nhà lãnh đạo, nhân viên hỗ trợ CNTT những kỹ năng thực tế cần thiết để tạo ra một tổ chức CNTT ‘học tập và cải tiến’, với một hướng đi chiến lược mạnh mẽ và hiệu quả. Khoá học cung cấp cho học viên một phương pháp thực tế và chiến lược để lập kế hoạch và thực hiện cải tiến liên tục một cách linh hoạt. 

Khóa học sẽ giúp sinh viên hiểu: 

 • Hiểu các Khái niệm Chính của Direct, Plan & Improve 
 • Hiểu phạm vi của những gì cần được điều hướng và/hoặc lập kế hoạch, và biết cách sử dụng các nguyên lý và phương pháp chính của điều hướng và lập kế hoạch trong bối cảnh đó 
 • Hiểu vai trò của quản trị, rủi ro và tuân thủ (GRC) và biết cách tích hợp các nguyên lý và phương pháp vào hệ thống giá trị dịch vụ 
 • Hiểu và biết cách sử dụng các nguyên lý và phương pháp chính của cải tiến liên tục cho mọi loại cải tiến 
 • Hiểu và biết cách sử dụng các nguyên lý và phương pháp chính của Giao tiếp và Quản lý Thay đổi Tổ chức cho điều hướng, lập kế hoạch và cải tiến 
 • Hiểu và biết cách sử dụng các nguyên lý và phương pháp chính của đo lường và báo cáo trong điều hướng, lập kế hoạch và cải tiến 
 • Hiểu và biết cách điều hướng, lập kế hoạch và cải tiến các luồng giá trị và thực hành 

Các đối tượng phù hợp với khoá học này:

 • Quản lý dịch vụ 
 • Các quản lý ITSM và các quản lý ITSM 
 • Các quản lý ở mọi cấp độ tham gia vào việc định hình hướng đi và chiến lược hoặc phát triển một nhóm luôn cải tiến 

Để khoá học đạt hiệu quả tốt nhất, học viên phải có chứng chỉ ITIL 4 Foundation

Khoá học sẽ cung cấp các nội dung sau:

1.Các thuật ngữ quan trọng cần hiểu: 

 • Định hướng 
 • Lập kế hoạch 
 • Cải thiện 
 • Mô hình vận hành 
 • Phương pháp 
 • Rủi ro 
 • Phạm vi kiểm soát

2. Hiểu sự khác biệt giữa các khái niệm sau: 

 • Tầm nhìn và Sứ mệnh 
 • Chiến lược, Chiến thuật và Hoạt động 
 • Tuân thủ quản trị và quản lý 
 • Chính sách, Kiểm soát và Hướng dẫn 

3. Hiểu các khái niệm về Giá trị, Kết quả, Chi phí & Rủi ro và mối quan hệ của chúng với định hướng, lập kế hoạch & cải thiện 

4. Xác định phạm vi kiểm soát và bên trong đó: 

 • Biết cách lan truyền mục tiêu và yêu cầu 
 • Biết cách định nghĩa chính sách, kiểm soát và hướng dẫn hiệu quả 
 • Biết cách đặt quyền quyết định ở mức độ chính xác 

5. Biết cách đảm bảo rằng kiểm soát đủ, nhưng không quá mức 

6. Biết cách sử dụng mô hình cải tiến liên tục ITIL để cải thiện hệ thống giá trị dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của SVS 

7. Biết cách xác định mục tiêu, sản phẩm đầu ra, yêu cầu và tiêu chí của đánh giá 

8. Biết cách chọn phương pháp đánh giá phù hợp cho tình huống cụ thể 

9. Biết cách định nghĩa và ưu tiên kết quả mong muốn của một cải tiến 

10. Biết cách xây dựng, bào chế và thuyết phục cho một trường hợp kinh doanh 

11. Biết cách tiến hành: 

 • Đánh giá cải tiến 
 • Phân tích bài học rút ra được 

12. Biết cách nhúng cải tiến liên tục ở tất cả các cấp độ của SVS 

13. Hiểu tính chất, phạm vi và lợi ích tiềm năng của quản lý thay đổi tổ chức 

14. Biết cách sử dụng các nguyên lý và phương pháp chính của Truyền thông & OCM 

 • Xác định và quản lý các loại bên liên quan khác nhau 
 • Giao tiếp hiệu quả và ảnh hưởng đến người khác 
 • Thiết lập kênh phản hồi hiệu quả 

15. Biết cách thiết lập giao diện hiệu quả trên chuỗi giá trị 

16. Biết cách định nghĩa các chỉ số và số liệu để hỗ trợ mục tiêu 

17. Hiểu sự khác biệt giữa dòng giá trị và thực hành giá trị và cách những sự khác biệt đó ảnh hưởng đến định hướng, lập kế hoạch và cải thiện 

18. Biết cách lựa chọn và sử dụng các phương pháp và kỹ thuật phù hợp để chỉ đạo, lập kế hoạch và cải thiện dòng giá trị và thực hành. 

 • Xử lý 4 chiều 
 • Áp dụng các nguyên tắc hướng dẫn 
 • Bản đồ dòng giá trị 
 • Tối ưu hóa quy trình làm việc 
 • Lược bỏ lãng phí 
 • Đảm bảo và sử dụng phản hồi 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC