Khóa Junos Service Provider Switching – JSPX

Khóa Junos Service Provider Switching – JSPX được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức và ví dụ cấu hình chuyển mạch trung cấp cho học viên. Khóa học bao gồm một tổng quan về các khái niệm chuyển mạch như mạng LAN, quá trình học địa chỉ Layer 2, kết nối cầu, VLAN, kết nối cung cấp dịch vụ, dịch định tuyến VLAN, giao thức Spanning-Tree, hoạt động, quản lý và bảo trì Ethernet (OAM). 

Khóa học này cũng bao gồm việc triển khai các tính năng cụ thể của hệ điều hành Junos (OS) như các giao diện IRB (Integrated Routing and Bridging), các phiên bản định tuyến, virtual switches load balancing, and port mirroring. Ngoài ra, khóa học này cũng đề cập đến cơ bản về giao thức Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), nhóm liên kết cổng (LAG) và multichassis LAG (MC-LAG). Khóa học này dựa trên phiên bản Junos OS Release 22.1R1.10. 

Thông qua các bài thực hành và thí nghiệm trực tiếp, học viên sẽ có cơ hội trải nghiệm việc cấu hình và giám sát hoạt động của Junos OS. Khóa học này sử dụng các Router Edge Ethernet 3D Series MX cho phần thực hành. 

Mục tiêu của khóa học:

 • Mô tả các tổ chức tiêu chuẩn Ethernet khác nhau. 
 • Mô tả các dịch vụ Layer 2 có sẵn trên Router Edge Ethernet 3D Series MX. 
 • Mô tả chức năng của mạng LAN Ethernet. 
 • Mô tả quá trình học và chuyển tiếp trong môi trường bridging. 
 • Mô tả việc lọc khung Ethernet. 
 • Triển khai đánh dấu VLAN. 
 • Mô tả và triển khai MVRP. 
 • Triển khai IRB. 
 • Triển khai bộ lọc tường lửa Layer2. 
 • Mô tả việc sử dụng phiên bản định tuyến (routing instance). 
 • Mô tả chức năng của một bộ định tuyến ảo (virtual router). 
 • Mô tả chức năng của một công tắc ảo (virtual switch). 
 • Mô tả việc sử dụng các hệ thống logic. 
 • Triển khai một công tắc ảo (virtual switch). 
 • Mô tả việc kết nối các phiên bản định tuyến. 
 • Mô tả các mô hình xếp chồng VLAN của IEEE khác nhau. 
 • Mô tả các thành phần của kết nối cung cấp dịch vụ (provider bridging). 
 • Cấu hình và giám sát kết nối cung cấp dịch vụ (provider bridging). 
 • Giải thích mục đích của giao thức Spanning Tree (STP). 
 • Mô tả hoạt động cơ bản của STP, RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) và VSTP (VLAN Spanning Tree Protocol). 
 • Cấu hình và giám sát STP, RSTP, MSTP và VSTP. 
 • Giải thích mục đích của Bridge Protocol Data Unit (BPDU), bảo vệ vòng lặp và bảo vệ root. 
 • Giải thích các tính năng OAM thông thường. 
 • Mô tả hoạt động cơ bản của quản lý lỗi kết nối (Link Fault Management – LFM). 
 • Mô tả hoạt động cơ bản của quản lý lỗi kết nối (Connectivity Fault Management – CFM). 
 • Cấu hình và giám sát OAM Ethernet. 
 • Mô tả hoạt động cơ bản của bảo vệ vòng Ethernet (Ethernet Ring Protection – ERP). 
 • Cấu hình và giám sát ERP. 
 • Mô tả hoạt động cơ bản của nhóm liên kết cổng (Link Aggregation Group – LAG) và multichassis LAG (MC-LAG). 
 • Cấu hình và giám sát LAG và MC-LAG. 
 • Mô tả chức năng cơ bản của Virtual Chassis Series MX. 
 • Mô tả một phương pháp khắc phục sự cố cơ bản. 
 • Liệt kê các vấn đề phổ biến gây gián đoạn hoạt động mạng. 
 • Nhận diện các công cụ được sử dụng trong khắc phục sự cố mạng. 
 • Sử dụng các công cụ có sẵn để giải quyết các vấn đề mạng.

Các nhân chịu trách nhiệm cấu hình, quản giám sát các thiết bị chạy hệ điều hành Junos OS. 

Để hoàn thành tốt khóa học, học viên cần:

 • Kiến thức cơ bản về mạng và hiểu về mô hình OSI và bộ giao thức TCP/IP. 
 • Hoàn thành khóa học Giới thiệu về Hệ điều hành Junos trước khi tham gia khóa học này.

Nội dung khóa học bao gồm:

Giới thiệu khóa học

Chuyển mạch Ethernet và Layer 2

 • Hiểu cú pháp của Junos OS
 • Hiểu chức năng của một mạng LAN Ethernet
 • Mô tả quá trình học và chuyển tiếp trong một môi trường bridging
 • Triển khai quá trình học địa chỉ và chuyển tiếp Layer 2
 • Triển khai bộ lọc tường lửa Layer 2

VLANs và IRBs

 • Cấu hình và giám sát VLANs
 • Tự động hóa quản lý VLAN
 • Cấu hình và giám sát IRBs

Thực hành: Chuyển mạch Ethernet và VLANs

Các công tắc ảo (Virtual Switches)

 • Mô tả việc sử dụng phiên bản định tuyến (routing instance)
 • Cấu hình và giám sát các công tắc ảo (virtual switches)
 • Kết nối mạng đa tuyến khác nhau
 • Giải thích mục đích của hệ thống logic

Thực hành: Các công tắc ảo (Virtual Switches)

Kết nối cung cấp dịch vụ (Provider Bridging)

 • Mở rộng mạng cầu
 • Giải thích cách kết nối cung cấp dịch vụ hoạt động
 • Cấu hình và giám sát kết nối cung cấp dịch vụ

Thực hành: Kết nối cung cấp dịch vụ (Provider Bridging)

Giao thức Spanning-Tree (Spanning-Tree Protocols)

 • Tóm tắt về các giao thức Spanning-Tree
 • Giải thích cách hoạt động của Rapid STP
 • Xem lại các chức năng của Multiple STP
 • Xác định các cải tiến của VLAN STP

Cấu hình Spanning-Tree

 • Cấu hình và giám sát các giao thức Spanning-Tree
 • Hiểu về BPDU, bảo vệ vòng lặp và bảo vệ root

Thực hành: MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)

Ethernet OAM (Operation, Administration, and Maintenance)

 • Tóm tắt về hoạt động, quản lý và bảo trì Ethernet
 • Xác định khả năng trong quản lý lỗi kết nối (Link Fault Management)
 • Xem lại các tính năng của quản lý lỗi kết nối (Connectivity Fault Management)

Cấu hình OAM

 • Cấu hình và giám sát Ethernet OAM

Thực hành: Ethernet OAM – Quản lý lỗi kết nối (Link Fault Management) và quản lý lỗi kết nối (Connectivity Fault Management)

ERP và LAG

 • Tóm tắt về chức năng của ERP
 • Giải thích cách cấu hình và giám sát ERP
 • Cung cấp cái nhìn tổng quan về LAG
 • Giải thích cách cấu hình và giám sát LAG

Thực hành: Tính sẵn sàng cao và Tối ưu hóa mạng – ERP và LAG

MC-LAG và Virtual Chassis

 • Cung cấp cái nhìn tổng quan về MC-LAG
 • Giải thích cách cấu hình và giám sát MC-LAG
 • Giới thiệu ngắn gọn về MX Virtual Chassis

Thực hành: MC-LAG

Khắc phục sự cố và giám sát

 • Xác định các phương pháp cơ bản để khắc phục sự cố và giám sát
 • Giới thiệu các công cụ khắc phục sự cố và giám sát
 • Xem lại nghiên cứu trường hợp khắc phục sự cố: Tắc nghẽn mạng

Thực hành: Khắc phục sự cố và giám sát

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC