Khóa Oracle Database 19c: Administration Workshop

Khóa học trang bị kiến thức quản trị CSDL Oracle 19C – OCA, giúp học viên có thể vận hành quản trị Oracle Database ở cấp độ cơ bản. Xuyên suốt khóa học, học viên sẽ được học cài đặt và vận hành Oracle database, các khái niệm về kiến trúc Oracle, các thành phần cấu thành Oracle Database, cũng như sự tương tác giữa chúng. Học viên sẽ thực hành các kỹ năng quản trị như: tối ưu hiệu năng, giám sát hệ thống, bảo mật dữ liệu, sao lưu dự phòng, quản lý tài khoản người dùng. 

Khóa học cũng cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để học viên tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ Oracle 19C – OCA

Sau khi hoàn thành khóa học này, học sinh sẽ có thể: 

 • Mô tả kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle 
 • Mô tả kiến trúc và các tính năng của Oracle Database Cloud Service (DBCS) 
 • Tạo và quản lý triển khai cơ sở dữ liệu DBCS 
 • Định cấu hình cơ sở dữ liệu để hỗ trợ các ứng dụng 
 • Quản lý bảo mật cơ sở dữ liệu và thực hiện kiểm toán 
 • Thực hiện các thủ tục sao lưu và phục hồi cơ bản 
 • Di chuyển dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu và tệp 
 • Sử dụng các thủ tục giám sát cơ bản và quản lý hiệu suất 

Đối tượng khóa học gồm:

 • Quản trị CSDL 
 • Tư vấn bán hàng 
 • Quản trị dự án 
 • Phân tích thiết kế CSDL 
 • Tư vấn kỹ thuật 

Để thành công hoàn thành khóa học, học viên cần :  

 • Có kiến thức cơ bản về hệ quản trị Cơ sở dữ liệu  
 • Biết ngôn ngữ lệnh SQL 

Module 1: Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu Oracle 

 • Kiến trúc máy chủ cơ sở dữ liệu 
 • Môi trường thực hành khóa học: Chứng chỉ bảo mật 

Module 2: Truy cập Cơ sở dữ liệu Oracle 

 • Truy cập cơ sở dữ liệu Oracle 
 • Thực hành: Sử dụng các Công cụ DBCA chung để Tương tác với Cơ sở dữ liệu 

Module 3: Tạo cơ sở dữ liệu Oracle bằng cách sử dụng DBCA 

Module 4: Tạo cơ sở dữ liệu Oracle bằng cách sử dụng lệnh SQL 

Module 5: Khởi động và tắt phiên bản cơ sở dữ liệu 

 • Khởi động và tắt một phiên bản cơ sở dữ liệu 
 • Mở và Đóng PDB 

Module 6: Quản lý phiên bản cơ sở dữ liệu 

 • Quản lý cơ sở dữ liệu 

Module 7: Dịch vụ Oracle Net: Tổng quan 

 • Cấu hình và quản trị Oracle Net Service 

Module 8: Định cấu hình các phương thức đặt tên 

 • Các thành phần mạng của Oracle 
 • Phương pháp đặt tên 

Module 9: Cấu hình và quản trị Listener 

Module 10: Định cấu hình Kiến trúc Máy chủ Dùng chung 

Module 11: Định cấu hình Trình quản lý kết nối Oracle để ghép kênh và kiểm soát truy cập 

Module 12: Tạo PDB từ Seed 

 • Tạo PDB từ Seed 
 • Cung cấp cơ sở dữ liệu có thể cắm mới 

Module 13: Sử dụng các kỹ thuật khác để tạo PDB 

 • Sử dụng các kỹ thuật khác để tạo PDB 
 • Phương pháp tạo và di chuyển PDB 

Module 14: Quản lý PDB 

Module 15: Tổng quan về lưu trữ cơ sở dữ liệu 

 • Tổng quan về lưu trữ cơ sở dữ liệu 
 • Mục đích của các không gian bảng mặc định 
 • Lưu trữ dữ liệu trong khối 
 • Lợi thế của việc tạo phân khúc bị trì hoãn 

Module 16: Tạo và quản lý không gian bảng 

 • Tạo và quản lý Tablespaces 
 • Xem thông tin Tablespace 

Module 17: Cải thiện việc sử dụng không gian 

 • Tính năng quản lý không gian 
 • Tạo các bảng tạm thời toàn cục 

Module 18: Quản lý dữ liệu hoàn tác 

 • Quản lý hoàn tác 
 • Kích hoạt hoàn tác tạm thời 

Module 19: Tạo và quản lý tài khoản người dùng 

 • Tạo và quản lý tài khoản người dùng 
 • Tạo Người dùng chung trong CDB và PDB 
 • Chỉ định hạn ngạch 

Module 20: Cấu hình ủy quyền đặc quyền và vai trò của nó 

Module 21: Định cấu hình giới hạn tài nguyên người dùng 

Module 22: Triển khai kiểm tra cơ sở dữ liệu Oracle 

 • Triển khai kiểm tra cơ sở dữ liệu Oracle 
 • Định cấu hình kiểm toán 
 • Xem thông tin chính sách kiểm toán 

Module 23: Giới thiệu Tải và truyền dữ liệu 

Module 24: Tải dữ liệu 

Module 25: Vận chuyển dữ liệu 

Module 26: Sử dụng các bảng bên ngoài để tải và truyền dữ liệu 

Module 27: Nhiệm vụ bảo trì tự động: Tổng quan 

Module 28: Tác vụ bảo trì tự động: Quản lý tác vụ và Windows 

Module 29: Tổng quan về giám sát cơ sở dữ liệu và điều chỉnh hiệu suất 

Module 30: Giám sát hiệu suất cơ sở dữ liệu 

Module 31: Phân tích SQL và Tối ưu hóa Đường dẫn Truy cập 

Module 32: tính năng mới của oracle 19c dành cho nhà phát triển và dba 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC