Khoá TOGAF® for Practitioners – Level 1 Foundation

Khoá học TOGAF® for Practitioners – Level 1 Foundation này giới thiệu tất cả những yếu tố và định nghĩa quan trọng của khung phần mềm TOGAF®, bao gồm Phương pháp phát triển kiến trúc (Phases, Building Blocks, Guidelines), Architecture Repository và những công cụ, kỹ thuật, và những mô hình tham chiếu cho việc áp dụng những kiến thức nền tảng của TOGAF® 9. 

Sau khi hoàn thành xong khoá học này, học viên sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau: 

  • Hiểu về những khái niệm cơ bản của Enterprise Architecture và TOGAF® 
  • Giải thích những yếu tố của TOGAF® và những phương pháp luận của nó 
  • Phát triển sự hiểu biết và kiến thức để đạt được chứng chỉ TOGAF® level 1, Foundation Level  

Khoá học phù hợp với học viên trong những vai trò như sau: 

  • Kiến trúc sư doanh nghiệp 
  • Kiến trúc sư nghiệp vụ 
  • Kiến trúc sư giải pháp 
  • Quản lý dự án 
  • Nhóm kinh doanh 
  • Executive Stakeholders  

Không có điều kiện chính thức nào cho khoá học và chứng chỉ này. Tuy nhiên, học viên được khuyến khích có nhiều năm kinh nghiệm về IT trong nhiều vai trò khác nhau và cũng có hiểu biết về Enterprise hoặc IT Architecture.  

Module 1: Khái niệm cơ bản 

Module 2: Khái niệm cốt lõi 

Module 3: Những định nghĩa chung 

Module 4: Giới thiệu về ADM 

Module 5: Tập hợp các tài liệu và công cụ kiến trúc  

Module 6: ADM Phases (Level 1) 

Module 7: Hướng dẫn và kỹ thuật ADM 

Module 8: Quản trị kiến trúc (Level 1) 

Module 9: Tầm nhìn kiến trúc, quan điểm và các bên liên quan 

Module 10: Khối xây dựng 

Module 11: Sản phẩm bàn giao dự án ADM 

Module 12: Những mô hình tham chiếu TOGAF (Level 1) 

Module 13: Chương trình lấy chứng chỉ TOGAF 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC