Khoá TOGAF® for Practitioners – Level 2

Khoá học TOGAF® for Practitioners – Level 2hướng dẫn về việc thiết lập thực hành kiến trúc và cách sử dụng nó trong việc kết nối với việc lên kế hoạch thay đổi trong thời gian dài của một tổ chức (kiến trúc chiến lược), và việc thiết kế những khả năng để hỗ trợ và duy trì sự thay đổi.  

Sau khi hoàn thành xong khoá học này, học viên sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau: 

 • Những pha của ADM trong sự phát triển của một kiến trúc tổ chức 
 • Quản trị kiến trúc trong việc phát triển của kiến trúc tổ chức 
 • Những kỹ thuật TOGAF® được khuyến khích khi phát triển một kiến trúc tổ chức 
 • Những mô hình tham chiếu kỹ thuật TOGAF® và cách để điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu của tổ chức 
 • Mô hình tham chiếu cơ sở hạ tầng tích hợp thông tin  
 • Sản phẩm bàn giao dự án chính của vòng ADM 
 • Phân vùng kiến trúc tổ chức để phù hợp với những nhu cầu cụ thể trong một tổ chức 
 • Áp dụng phép lặp và những cấp độ khác nhau của kiến trúc với ADM 
 • ADM cho bảo mật 
 • Một kiểu kiến trúc – SOA  
 • Những mô hình Architecture maturity trong việc phát triển một kiến trúc tổ chức 
 • Khung kỹ năng kiến trúc và cách để áp dụng nó trong một tổ chức 

Khoá học phù hợp với học viên trong những vai trò như sau: 

 • Kiến trúc sư doanh nghiệp 
 • Kiến trúc sư nghiệp vụ 
 • Kiến trúc sư giải pháp 
 • Quản lý dự án 
 • Nhóm kinh doanh 
 • Executive Stakeholders  

Không có điều kiện chính thức nào cho khoá học và chứng chỉ này. Tuy nhiên, học viên được khuyến khích có kinh nghiệm trong lĩnh vực IT.  

Chú ý rằng muốn có được chứng chỉ TOGAF® 9 Level 2, học viên cần vượt qua bài kiểm tra TOGAF® 9 Level 1. 

Module 1: Phase tổng quan 

Module 2: Quản trị kiến trúc (Level 2) 

Module 3: Kỹ thuật kịch bản kinh doanh 

Module 4: Phase A: Tầm nhìn kiến trúc 

Module 5: Khung nội dung kiến trúc 

Module 6: Quản lý các bên liên quan 

Module 7: Siêu mô hình nội dung TOGAF 

Module 8: Những kỹ năng hỗ trợ thực hành kiến trúc 

Module 9: Phase B: Kiến trúc nghiệp vụ 

Module 10: Phase C: Kiến trúc hệ thống thông tin – Kiến trúc dữ liệu 

Module 11: Phase C: Kiến trúc hệ thống thông tin – Kiến trúc ứng dụng 

Module 12: Mô hình tham chiếu kỹ thuật: Kiến trúc nền tảng TOGAF (Level 2) 

Module 13: Mô hình tham chiếu cơ sở hạ tồng thông tin tích hợp (Level 2) 

Module 14: Phase D: Kiến trúc công nghệ 

Module 15: Kỹ thuật lên kế hoạch chuyển đổi 

Module 16: Phase E: Những cơ hội và giải pháp 

Module 17: Phase F: Lên kế hoạch chuyển đổi 

Module 18: Phase G: Thực hiện quản trị 

Module 19: Phase H: Quản lý thay đổi kiến trúc 

Module 20: Quản lý yêu cầu kiến trúc ADM 

Module 21: Phân vùng kiến trúc 

Module 22: Architecture Repository 

Module 23: Những hướng dẫn cho việc thích nghi ADM: Phép lặp và các cấp độ 

Module 24: Những hướng dẫn cho việc thích nghi ADM: Bảo mật 

Module 25: Những hướng dẫn cho việc thích nghi ADM: SOA 

Module 26: Mô hình Architecture Maturity 

Module 27: Khung kỹ năng kiến trúc 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC