Hướng dẫn sử dụng tài khoản học ủy quyền PMI

IPMAC là PMI ATP (PMI Authorized Training Partner) – Đối tác đào tạo uỷ quyền của PMI, nên mỗi học viên khi đăng ký học tại iPMAC đều nhận được các quyền lợi cực kỳ hấp dẫn, một trong số đó chính là được cấp tài khoản học ủy quyền. Vậy tài khoản đó là […]

Nên thi chứng chỉ PMP Online hay thi tại trung tâm?

Thi chung chi PMP

Chứng chỉ PMP là tiêu chuẩn vàng toàn cầu dành cho các chuyên gia quản lý dự án, giúp bạn tiếp cận được những kiến thức và quy trình quản lý dự án chuẩn, áp dụng trên toàn thế giới đồng thời nâng cao thu nhập và nắm bắt nhiều cơ hội việc làm hơn. Nhưng trước […]