Nên thi chứng chỉ PMP Online hay thi tại trung tâm?

Thi chung chi PMP

Chứng chỉ PMP là tiêu chuẩn vàng toàn cầu dành cho các chuyên gia quản lý dự án, giúp bạn tiếp cận được những kiến thức và quy trình quản lý dự án chuẩn, áp dụng trên toàn thế giới đồng thời nâng cao thu nhập và nắm bắt nhiều cơ hội việc làm hơn. Nhưng trước […]