Khoá Deploy And Manage Citrix ADC 13.X With Traffic Management CNS-225

Khóa học bao gồm các yếu tố quan trọng của Citrix ADC – nền tảng, kiến trúc, cấp phép và chức năng – và cũng tập trung vào quản lý luồng truy cập, bao gồm việc  chuyển đổi nội dung, tối ưu hóa lưu lượng và cân bằng tải máy chủ toàn cầu (GSLB). Học viên sẽ học những khả năng chính của ADC như tính sẵn sàng cao, bảo mật và hiệu suất, và khai thác SSL offload, cân bằng tải và giám sát. Chương trình quản lý lưu lượng sẽ bao gồm các tính năng AppExpert policy engine, rewriteresponder, và content switching 

Sau khi hoàn thành khóa học: 

 • Hiểu các chức năng và khả năng của Citrix ADC. 
 • Cách để thu được, cài đặt và quản lý giấy phép Citrix ADC. 
 • Hiểu kiến trúc mạng ADC cơ bản. 
 • Hiểu cách SSL được sử dụng để bảo mật Citrix ADC. 
 • Tối ưu hóa hệ thống ADC để xử lý và quản lý lưu lượng 

Đối tượng học viên mà khóa học này dành cho. Đó là các chuyên gia IT làm việc với Citrix ADC với ít hoặc không có kinh nghiệm ADC trước đó. Các sinh viên tiềm năng bao gồm các quản trị viên, kỹ sư và kiến trúc sư quan tâm đến việc học cách triển khai và quản lý các tính năng Citrix ADC bằng cách sử dụng các bài thực hành liên quan.

Khoá học không yêu cầu nhiều kinh nghiệm với Citrix ADC, tuy nhiên, Citrix khuyến khích học viên tham gia khoá học nền tảng bản của TCP/IP, HTTP hình OSI, những thiết bị mạng giao thức truyền thông mạng. 

Module 1: Bắt đầu 

 • Giới thiệu về Citrix ADC 
 • Tổng quan về tính năng và nền tảng 
 • Tùy chọn triển khai 
 • Tổng quan kiến trúc 
 • Thiết lập và Quản lý 

Module 2: Mạng cơ bản 

 • Topology mạng 
 • Các thành phần Citrix ADC 
 • Định tuyến 
 • Danh sách điều khiển truy cập 

Module 3: Nền tảng ADC 

 • Citrix ADC MPX 
 • Citrix ADC VPX 
 • Citrix ADC CPX 
 • Citrix ADC SDX 
 • Citrix ADC BLX 

Module 4: Khả năng sẵn sàng cao 

 • Sẵn sàng cao Citrix ADC 
 • Cấu hình sẵn sàng cao 
 • Quản lý sẵn sàng cao 
 • Nâng cấp phần mềm trong dịch vụ 
 • Khắc phục sự cố sẵn sàng cao 

Module 5: Cân bằng tải 

 • Tổng quan về cân bằng tải 
 • Phương pháp và giám sát cân bằng tải 
 • Các loại lưu lượng cân bằng tải 
 • Bảo vệ cân bằng tải 
 • Ưu tiên cân bằng tải 
 • Khắc phục sự cố cân bằng tải 

Module 6: SSL Offloading 

 • Tổng quan SSL 
 • Cấu hình SSL 
 • SSL Offload 
 • Khắc phục sự cố SSL Offload 
 • Lỗ hổng và Bảo vệ SSL 

Module 7: Bảo mật 

 • Ghi nhật ký Citrix ADC 
 • Giám sát với SNMP 
 • Báo cáo và Chẩn đoán 
 • Chức năng AppFlow 
 • Quản lý Phân phối Ứng dụng Citrix 
 • Khắc phục sự cố  

Module 8: Giám sát và Khắc phục sự cố 

 • Xác thực, ủy quyền và Kiểm toán 
 • Cấu hình Xác thực Bên ngoài 
 • Phân vùng Quản trị 

Module 9: Chính sách Nâng cao 

 • Tổng quan Chính sách Mặc định 
 • Cú pháp Biểu thức Mặc định 
 • Ràng buộc Chính sách 
 • Tính năng AppExpert Bổ sung 

Module 10: Chuyển đổi URL Responder Rewrite 

 • Chính sách Rewrite 
 • Chính sách Responder 
 • DNS Rewrite và Responder 
 • Chuyển đổi URL 

Module 11: Cân bằng tải nội dung 

 • Tổng quan về Cân bằng tải nội dung 
 • Cấu hình Cân bằng tải nội dung 

Module 12: Tối ưu hóa 

 • Tổng quan Tối ưu hóa Citrix ADC 
 • Nén HTTP 
 • Bộ nhớ đệm tích hợp 
 • Tối ưu hóa Front End 

Module 13: Cân bằng tải máy chủ toàn cầu (GSLB) 

 • Tổng quan GSLB 
 • Kiến trúc GSLB 
 • Content-Switching GSLB 
 • GSLB MEP và Giám sát 
 • Tùy chỉnh GSLB 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC