Khoá Accredited Sustainability Advisor

Khoá học Accredited Sustainability Advisor cung cấp kiến ​​thức cơ bản và thực tế về các khái niệm bền vững, xu hướng ngành và quy định để phát triển chương trình bền vững toàn diện cho trung tâm dữ liệu hàng đầu thế giới.

Khoá học sẽ cung cấp các kiến thức cho học viên như: 

 • Tích cực giảm lượng Khí thải Carbon của tổ chức của bạn thông qua các thực tiễn bền vững tiên tiến giúp giảm năng lượng tiêu thụ của hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu. 
 • Có khả năng phát triển chiến lược bền vững cho trung tâm dữ liệu hiệu quả thông qua việc hiểu các khái niệm và hành động cần thiết 

Khóa học này được thiết kế cho các chuyên gia trong các vai trò công việc như:  

 • Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Bền vững 
 • Quản lý Trung tâm Dữ liệu 
 • Kỹ sư CNTT và Cơ sở vật chất 
 • Nhà phân tích ngành 

Những học viên tham gia khoá học được khuyến khích có ít nhất 24 tháng kinh nghiệm trong các hoạt động trung tâm dữ liệu, thiết kế cơ sở vật chất quan trọng hoặc quản lý năng lượng.

Session 1 – Chính sách và Quản lý Bền vững 

 • Bảy yếu tố của chiến lược Bền vững 
 • Quy định và Tiêu chuẩn 

Session 2 – Yêu cầu Quy định 

 • Đo lường và Báo cáo 
 • Thi hành và Thông báo tài chính 

Session 3 – Thiết kế, xác định vị trí và Chứng nhận Cơ sở vật chất 

 • Yêu cầu hiệu suất 
 • Quyết định thiết kế Bền vững 

Session 4 – Tiêu thụ và Hiệu suất năng lượng của Cơ sở vật chất 

 • Lập kế hoạch Chương trình quản lý năng lượng 
 • Thu thập dữ liệu và đo lường 

Session 5 – Tiêu thụ và Hiệu suất năng lượng của CNTT 

 • Các chỉ số vận hành 
 • Các phương pháp quản lý điện năng 

Session 6 – Mua và Sử dụng Năng lượng tái tạo 

 • Lựa chọn mua năng lượng xanh 
 •  Hạn chế năng lượng tái tạo 

Session 7 – Khí thải nhà kính (GHG) 

 • Nguồn khí thải nhà kính và phạm vi 
 • Thách thức giảm khí thải 

Session 8 – Tiêu thụ và Hiệu suất nước 

 • Ảnh hưởng của thiết kế đến tối ưu hóa 
 • Sự có sẵn và tối thiểu hóa 

Session 9 – Kinh tế vòng tuần hoàn, Tái chế và Tái sử dụng 

 • Xử lý sản phẩm cuối vòng đời 
 • Sử dụng lại sản phẩm CNTT và năng lượng 

Session 10 – Báo cáo Thông tin 

 • Các lĩnh vực hiệu suất và đạt được 
 • Loại hình thông tin nội bộ và ngoại vi 

Session 11 – Chiến lược Bền vững trong Tổ chức 

 • Nguyên tắc hướng dẫn 
 • Cam kết và Hiệu suất kinh doanh 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC