Khoá ADMIN-230: Administrating Cloudera Data Platform

Cloudera Data Platform (CDP) là một bộ sản phẩm tích hợp hoàn chỉnh từ đầu đến cuối dành cho AI. Cloudera Manager được xây dựng một cách có chủ đích như một công cụ DevOps để xây dựng và quản lý Cloudera Data Platform. Khóa học thực hành này cung cấp giải thích chi tiết, lý thuyết toàn diện, kỹ năng chính và các thực hành được khuyến nghị để quản trị nền tảng thành công. Sau khi hoàn thành khóa học này, một Quản trị viên CDP sẽ học được toàn bộ phạm vi chức năng và khả năng của Cloudera Manager trong việc hỗ trợ Cloudera Data Platform. 

Khóa học này cung cấp giải thích sâu rộng và kỹ năng để trở nên cực kỳ hiệu quả với Cloudera Manager và Cloudera Data Platform. Cloudera Manager là một công cụ DevOps đầy đủ tính năng và chín chắn. Nó được sử dụng để cài đặt, cấu hình, vận hành, khắc phục sự cố, báo cáo và nâng cấp CDP. Nhiều Quản trị viên CDP chỉ sử dụng một phần nhỏ của khả năng được tích hợp vào Cloudera Manager. Ngoài ra, học viên cũng sẽ được dạy về kiến trúc, triển khai, cấu hình, ghi log, báo cáo, REST API và nhiều hơn nữa, cung cấp các tài liệu tham khảo về kiến trúc và các thực hành được khuyến nghị được sử dụng bởi các tổ chức trên toàn thế giới

Khóa học dạy cài đặt, cấu hình, vận hành, quản lý, giải quyết sự cố và khắc phục sự cố của Cloudera Manager, là một điểm khởi đầu cho những người muốn trở thành Quản trị viên CDP và bất kỳ Quản trị viên CDP nào chưa quen thuộc với toàn bộ phạm vi chức năng của Cloudera Manager. Học viên phải có kiến thức về Linux và SQL. Học viên phải có truy cập Internet để truy cập vào môi trường lớp học, đặt tại Amazon Web Services..

Mặc dù khóa học này là một điểm khởi đầu cho những người muốn trở thành Quản trị viên CDP, nhưng khóa học này đủ chi tiết để người Quản trị viên CDP cấp cao hơn khám phá các chức năng và khả năng mới. Khóa học này dành cho Quản trị viên Linux đang đảm nhận vai trò là Quản trị viên Nền tảng. 

Chúng tôi khuyến nghị ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản trị hệ thống trong ngành công nghiệp. Học viên phải thành thạo trong Command Line Interface của Linux. Kiến thức về Dịch vụ Thư mục, Bảo mật Lớp Vận chuyển, Kerberos và các câu lệnh SQL select là hữu ích. Học viên phải có truy cập Internet để truy cập vào Amazon Web Services. 

Chương 1: Thiết kế Cloudera Manager 

 • Vai trò của một Quản trị viên CDP 
 • Bắt đầu với môi trường lớp học 

Chương 2: Kiến trúc Cloudera Manager 

 • Kiến trúc máy chủ-agent của Cloudera Manager 
 • Kiến trúc CDP 

Chương 3: Triển khai Cloudera Manager 

 • Tạo một kho lưu trữ không dây 
 • Cài đặt Cloudera Manager 

Chương 4: Cấu hình Auto-TLS 

 • TLS cơ bản 
 • Tạo tệp jssecacerts 
 • Triển khai CM như một Root CA 

Chương 5: Cấu hình Kerberos 

 • Kerberos cơ bản 
 • Triển khai Kerberos 

Chương 6: Triển khai Dịch vụ CDP 

 • Cài đặt các đại lý Cloudera Manager 
 • Cài đặt CDP Runtime 

Chương 7: Điều hướng trong Cloudera Manager 

 • Điều hướng Cloudera Manager 
 • Tìm kiếm với Cloudera Manager 

Chương 8: Hoạt động với Cloudera Manager 

 • Khởi động lại Cloudera Manager 
 • Hiểu và khởi động lại supervisord 
 • Tự động khởi động lại dịch vụ cụm 

Chương 9: Quản lý Dịch vụ 

 • Xác định và cài đặt Parcels 
 • Thêm và xóa dịch vụ CDP 

Chương 10: Quản lý Cấu hình 

 • Thay đổi cấu hình thuộc tính 
 • Cấu hình Nhóm Vai trò 

Chương 11: Quản lý Sự cố 

 • Cấu hình giám sát, cảnh báo và thông báo 
 • Quay lại các thay đổi 

Chương 12: Ghi log 

 • Quản lý log của Vai trò 
 • Quản lý xoay vòng log 

Chương 13: Quản lý vấn đề 

 • Log và chẩn đoán Vai trò 
 • Blog, Cộng đồng và Hỗ trợ Cloudera 

Chương 14: Đóng gói 

 • Tạo bộ hỗ trợ 
 • Hạn chế các gói hỗ trợ 
 • Quy tắc che phủ 

Chương 15: Báo cáo 

 • Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh 
 • Tạo báo cáo tùy chỉnh 

Chương 16: Tinh chỉnh Hiệu suất 

 • Tính chỉnh thuộc tính Cloudera Manager 
 • Tinh chỉnh Cloudera Manager 

Chương 17: Quản lý Tài nguyên 

 • Quản lý Vai trò và Mẫu 
 • Thêm Workers 
 • Gỡ bỏ và loại bỏ Workers 

Chương 18: Hàng đợi và Công việc YARN 

 • Cài đặt và Cấu hình Hàng đợi YARN 
 • Chạy và Quản lý công việc 

Chương 19: Nâng cấp Cloudera Manager CDP 

 • Sao lưu Cloudera Manager và cơ sở dữ liệu scm 
 • Nâng cấp Cloudera Manager 

Chương 20: Quản lý Cụm với REST API 

 • Tài liệu REST API 
 • Giao diện người dùng Swagger của REST API 
 • Dòng lệnh REST API 
 • Kịch bản shell REST API 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC