Khoá ADMIN-335: Running Cloudera Private Cloud

Khóa học này giảng dạy về kiến trúc, triển khai, cấu hình và vận hành CDP Data Services trên Embedded Containerized Services (ECS). CDP Data Services là công nghệ tính toán low code tiên tiến kết hợp toàn bộ vòng đời dữ liệu vào một bộ công cụ duy nhất, giảm chi phí phát triển Use Cases trong khi tăng tốc quá trình phát triển và triển khai.

Khóa học bắt đầu với các thực hành được khuyến khích để quản lý hình ảnh và container Docker dẫn đến việc xây dựng một Docker private registry. Docker private registry được sử dụng để triển khai cụm Dịch vụ Dữ liệu trên ECS. Học viên sẽ học cách cài đặt, cấu hình và xác nhận Cloudera Data Engineering, Cloudera Data WarehouseCloudera Machine Learning. Bài tập tập trung vào việc học Kubernetes, cài đặt Dịch vụ Dựa trên Container (ECS) riêng tư và triển khai Dịch vụ Dữ liệu Cloudera.

Khóa học bao gồm yêu cầu về mạng và phần cứng, cũng như giải thích về các pod Kubernetes tự động co dãn để hỗ trợ CDP Data Services. 

Các chủ đề được đề cập 

Kiến trúc cho CDP Clusters 

Yêu cầu cho mạng cô lập 

So sánh với Active Directory với lý thuyết và cài đặt về Identity, Policy, và Audit 

 • Kerberos 
 • Auto-TLS 
 • Ranger 
 • Atlas 
 • Ranger Key Management Service 
 • Knox Gateway 

Xây dựng Ranger Resource Policies 

Tạo phân loại Atlas 

Xây dựng Ranger Tag Policies 

Khóa học này dành cho các Quản trị viên CDP đang tiến vào CDP Data Services chạy trong môi trường đám mây riêng. 

Chúng tôi đề xuất học viên cần ít nhất 3 đến 5 năm kinh nghiệm quản trị hệ thống trong ngành công nghiệp. Học viên phải có khả năng sử dụng Giao diện Dòng lệnh Linux, kiến thức về Quản lý Identity, Bảo mật Tầng Truyền, và Kerberos. Kinh nghiệm với các câu lệnh SQL select là hữu ích. Kinh nghiệm trước đó với các sản phẩm của Cloudera được kỳ vọng, kinh nghiệm với CDP, CDH, hoặc HDP là đủ. Học viên phải có truy cập Internet để kết nối với Dịch vụ Web Amazon. 

Học viên được khuyến khích tham gia các khoá học sau trước khi tham gia khoá ADMIN-335: 

 • ADMIN-230 Operating Cloudera Data Platform (Cloudera Educational Services OnDemand)  
 • ADMIN-232 Building Secure Cloudera Clusters  (Cloudera Educational Services Instructor-led Training) 

Module 1: Big Data đến Big Compute 

 • Sự quan trọng của microservices 
 • Tổng quan về ứng dụng containerized 
 • Nguyên tắc Thiết kế cho Dịch vụ Dữ liệu CDP 

Module 2: Hình ảnh và Container Docker 

 • Command Line Interface (cli) của Docker cho hình ảnh và container 
 • Xây dựng một ứng dụng containerized 

Module 3: Kiến trúc cho Cloudera Data Platform 

 • Kiến trúc cho Data Platform, Data Lake, và Data Services 
 • Kiến trúc cho Dịch vụ Dựa trên Container Nhúng 

Module 4: Docker Private Registry 

 • Xây dựng Docker private registry 
 • Tải gói hình ảnh Cloudera 

Module 5: Cụm cho Dịch vụ Dựa trên Container Nhúng 

 • Yêu cầu mạng 
 • Yêu cầu phần cứng 
 • Gợi ý về cụm 

Module 6: Trải nghiệm Dữ liệu Chia sẻ 

 • Sự quan trọng của Ranger, Atlas, và Hive Metastore 
 • Tạo các chính sách Ranger trên cơ sở dữ liệu Hive để hỗ trợ Data Warehouse Cloudera 

Module 7: Thiết lập Dịch vụ Dựa trên Container Nhúng 

 • Quản lý một kho lưu trữ không kết nối với Internet (air gapped repo) 
 • Bảo mật cơ sở dữ liệu Metastore 
 • Tạo DNS và chứng chỉ wildcard 

Module 8: Cài đặt Dịch vụ Dựa trên Container Nhúng 

 • Cài đặt Dịch vụ Dựa trên Container Nhúng 
 • Quản lý Docker registry của ECS 

Module 9: Thiết lập Bảng điều khiển Quản lý 

 • Cấu hình LDAP an toàn 
 • Cấu hình một quản trị viên 

Module 10: Thiết lập Môi trường 

 • Thêm người dùng và nhóm 
 • Tạo môi trường 
 • Gán người dùng vào các môi trường 

Module 11: Vận hành Bảng điều khiển Quản lý 

 • Quản lý cảnh báo 
 • Tạo bộ hỗ trợ 

Module 12: Lý thuyết cho Kubernetes 

 • Lý thuyết về cụm Kubernetes 
 • Lý thuyết về không gian tên Kubernetes 
 • Lý thuyết về triển khai Kubernetes 
 • Lý thuyết về Dịch vụ Dựa trên Container Nhúng 

Module 13: Quản lý Kubernetes 

 • Sử dụng giao diện người dùng web của Kubernetes 
 • Sử dụng giao diện dòng lệnh kubectl 
 • Sử dụng giao diện terminal K9 

Module 14: Quản lý Lưu trữ cho ECS 

 • Kiến trúc cho Lưu trữ 
 • Kiến trúc cho Longhorn 

Module 15: Chạy Data Warehouse Cloudera 

 • Tạo kho dữ liệu ảo cho Hive và Impala 
 • Quản trị kho dữ liệu ảo 

Module 16: Chạy Data Engineering Cloudera 

 • Thiết lập các nguyên tắc và chứng chỉ wildcard 
 • Tạo cụm ảo cho Spark 
 • Quản trị cụm ảo 

Module 17: Chạy Data Engineering Cloudera 

 • Tạo cụm ảo cho Spark 
 • Quản trị cụm ảo 
 • Quản trị không gian làm việc 

Module 18: Quản trị cho Dịch vụ Dựa trên Container Nhúng 

 • Dừng và khởi động các cụm CDP 
 • Gỡ cài đặt ECS 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC