Khoá Certified Associate in Project Management – CAPM

Khoá Certified Associate in Project Management – CAPM được xây dựng để cung cấp các kỹ năng về quản lý dự án và chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ Certified Associate in Project Management (CAPM). Khóa học này được phát triển bởi PMI – một trong những viện về quản lý dự án hàng đầu thế giới. Việc đạt chứng chỉ CAPM® sẽ chứng minh học viên có kiến thức nền tảng và công cụ cần thiết để làm việc trên nhiều dự án và sử dụng các phương pháp khác nhau – bao gồm quản lý dự án dự đoán, phân tích nghiệp vụ và kỹ thuật Agile.

Mục tiêu của khóa học:

 • Mở rộng từ vựng quản lý dự án giúp học viên phù hợp và phát triển trên nhóm dự án 
 • Nắm được cách tích hợp các tiêu chuẩn quản lý dự án vào các dự án và chỉ ra cách các quy trình và khái niệm quản lý dự án hoạt động cùng nhau
 • Chuẩn bị cho kỳ thi CAPM 

Khóa học này phù hợp với:

 • Các cá nhân có đóng góp kỹ thuật chuyên môn cho một nhóm dự án có thể được lợi từ chứng chỉ này bằng cách thích nghi công việc của mình với quản lý dự án.  
 • Các cá nhân không có kinh nghiệm dự án nhưng quan tâm đến quản lý dự án cũng có thể được hưởng lợi từ chứng chỉ này bằng cách chứng minh kiến thức chuyên môn của mình. 

Để tham gia kỳ thi, học viên phải đáp ứng các yêu cầu CAPM sau:  

 • Có bằng cấp trung học, chẳng hạn như bằng tốt nghiệp trung học, GED (phát triển giáo dục chung) hoặc tương đương toàn cầu.  
 • Có ít nhất 23 giờ đào tạo quản lý dự án hoàn thành trước khi thi (khóa học Cơ bản Quản lý Dự án trực tuyến của PMI có thể giúp đáp ứng yêu cầu này). 

Giới thiệu về Quản lý Dự án 

 • Hiểu năm nhóm quy trình quản lý dự án và các quy trình trong mỗi nhóm 
 • Nhận ra mối quan hệ giữa quản lý dự án, chương trình, danh mục và quản lý hoạt động 
 • Xác định vòng đời dự án điển hình 
 • Hiểu chức năng và tầm quan trọng của việc điều chỉnh cho các dự án khác nhau 

Môi trường Dự án 

 • Xác định các yếu tố và tài sản có thể ảnh hưởng đến kết quả của một dự án 
 • Phân biệt giữa các hệ thống tổ chức 
 • Hiểu mục đích và hoạt động của Văn phòng Quản lý Dự án 
 • Nhận ra thứ bậc của các dự án, chương trình và danh mục 

Vai trò của Quản lý Dự án 

 • Nêu các chức năng chính của một quản lý dự án 
 • Hiểu phạm vi ảnh hưởng của một quản lý dự án 
 • Xác định các yếu tố chính được bao gồm trong tam giác PMI 
 • Nhận ra sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý 

Quản lý Tích hợp Dự án 

 • Hiểu bảy quy trình quản lý dự án trong lĩnh vực kiến thức quản lý tích hợp dự án 
 • Xác định thông tin đầu vào, công cụ, kỹ thuật và kết quả được xác định trong bảy quy trình trong quản lý tích hợp dự án 
 • Hiểu mục đích của việc quản lý tích hợp dự án và vai trò của người quản lý dự án trong nó 
 • Xác định các khái niệm và thủ tục liên quan đến quản lý thay đổi dự án 
 • Xác định xem xét việc điều chỉnh trong việc tích hợp dự án và nhận ra các tài liệu chính 
 • Xác định các phương pháp cho tích hợp dự án và quản lý kiến thức 

Quản lý Phạm vi Dự án 

 • Hiểu sáu quy trình quản lý dự án trong lĩnh vực quản lý phạm vi dự án 
 • Xác định các yếu tố đầu vào, công cụ, kỹ thuật và kết quả được định nghĩa trong sáu quy trình trong quản lý phạm vi dự án 
 • Xác định các khái niệm quan trọng và yêu cầu tuỳ chỉnh cho quản lý phạm vi dự án, và các vai trò chính trong quản lý phạm vi 
 • Xác định mục đích và thành phần của Cấu trúc Phân cấp Công việc (Work Breakdown Structure – WBS) cho cả phạm vi Sản phẩm và phạm vi Dự án 
 • Hiểu về quản lý phạm vi dự án cho các dự án linh hoạt / thích ứng, bao gồm việc sử dụng nguyên mẫu 

Quản lý Kế hoạch Dự án 

 • Xác định sáu quy trình quản lý dự án trong lĩnh vực quản lý kế hoạch dự án 
 • Xác định các yếu tố đầu vào, công cụ, kỹ thuật và kết quả được định nghĩa trong sáu quy trình trong quản lý kế hoạch dự án 
 • Giải quyết các vấn đề biểu đồ mạng đơn giản và thực hiện các phép tính lập lịch cơ bản 
 • Xác định các yếu tố cần xem xét trong môi trường linh hoạt / thích ứng trong quản lý kế hoạch dự án 

Quản lý Chi phí Dự án 

 • Hiểu bốn quy trình quản lý dự án trong lĩnh vực quản lý chi phí dự án 
 • Xác định các yếu tố đầu vào, công cụ, kỹ thuật và kết quả được định nghĩa trong bốn quy trình trong quản lý chi phí dự án 
 • Xác định các khái niệm quan trọng trong quản lý chi phí dự án, bao gồm tuỳ chỉnh và các yêu cầu đặc biệt cho môi trường linh hoạt / thích ứng 
 • Hiểu và áp dụng các phương pháp dự báo cơ bản và phương pháp giá trị kiếm được cho quản lý chi phí dự án 

Quản lý Chất lượng Dự án 

 • Hiểu ba quy trình quản lý dự án trong lĩnh vực quản lý chất lượng dự án 
 • Xác định các yếu tố đầu vào, công cụ, kỹ thuật và kết quả được định nghĩa trong ba quy trình quản lý chất lượng 
 • Hiểu về lý do và phương pháp thích nghi quản lý chất lượng trong các môi trường dự án khác nhau 
 • Xác định các công cụ và phương pháp quản lý chất lượng cho cải tiến liên tục 

Quản lý Nguồn lực Dự án 

 • Định nghĩa sáu quy trình quản lý dự án trong lĩnh vực quản lý nguồn lực dự án 
 • Xác định các yếu tố đầu vào, công cụ, kỹ thuật và kết quả được định nghĩa trong sáu quy trình quản lý nguồn lực dự án 
 • Xác định các khái niệm chính trong quản lý nguồn lực dự án, bao gồm tuỳ chỉnh và các yêu cầu đặc biệt cho môi trường linh hoạt / thích ứng 
 • Xác định các kỹ thuật để phát triển đội nhóm, quản lý xung đột và giải quyết các vấn đề liên quan đến nguồn lực 
 • Hiểu về các thành phần của kế hoạch quản lý nguồn lực và phương pháp biểu diễn dữ liệu để quản lý nguồn lực dự án 

Quản lý Giao tiếp Dự án 

 • Hiểu ba quy trình quản lý dự án trong lĩnh vực quản lý giao tiếp dự án 
 • Xác định các yếu tố đầu vào, công cụ, kỹ thuật và kết quả được định nghĩa trong ba quy trình quản lý giao tiếp dự án 
 • Xác định các khái niệm chính và phương pháp trong quản lý giao tiếp dự án, bao gồm tuỳ chỉnh và yêu cầu đặc biệt cho môi trường linh hoạt / thích ứng 
 • Nhận biết các khía cạnh của giao tiếp và các thành phần của kế hoạch quản lý giao tiếp 
 • Xác định kỹ năng và phương pháp truyền thông cho quản lý giao tiếp dự án 
 • Quản lý Rủi ro Dự án 
 • Hiểu bảy quy trình quản lý dự án trong lĩnh vực quản lý rủi ro dự án 
 • Xác định các yếu tố đầu vào, công cụ, kỹ thuật và kết quả được định nghĩa trong quản lý rủi ro dự án 
 • Xác định các tài liệu chính trong quản lý rủi ro dự án 
 • Thực hiện các phép tính rủi ro đơn giản 
 • Nhận biết khi nào và cách điều chỉnh rủi ro dựa trên môi trường dự án 
 • Quản lý Mua sắm Dự án 
 • Hiểu ba quy trình quản lý dự án trong lĩnh vực quản lý mua sắm dự án 
 • Xác định các yếu tố đầu vào, công cụ, kỹ thuật và kết quả được định nghĩa trong ba quy trình quản lý mua sắm dự án 
 • Xác định các khái niệm chính và yêu cầu tuỳ chỉnh cho quản lý mua sắm dự án, bao gồm xu hướng và các phương pháp mới nổi 
 • Xác định các loại hợp đồng, thỏa thuận và phương pháp lựa chọn nguồn cung 

Quản lý Bên liên quan Dự án 

 • Hiểu bốn quy trình quản lý dự án trong lĩnh vực quản lý bên liên quan dự án 
 • Xác định các yếu tố đầu vào, công cụ, kỹ thuật và kết quả được định nghĩa trong bốn quy trình quản lý bên liên quan dự án 
 • Nhận biết vai trò và nhu cầu chính của các bên liên quan quan trọng 
 • Xác định các khái niệm chính và lợi ích của việc quản lý bên liên quan. 

Học viên vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC