Khoá Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Advanced Administration CWS-315

Khóa học này thiết kế để học cách thiết lập các cấu hình tính mở rộng, dự phòng bảo mật. Học viên sẽ học các tính năng nâng cao để tối ưu quản ảnh ứng dụng máy tính để bàn của học viên bằng cách xây dựng kết hợp các Lớp Ứng dụng Quản Môi trường Làm việc, thể cải thiện thời gian đăng nhập, tập trung quản cài đặt người dùng, tối ưu hiệu suất của các máy chạy Virtual Delivery Agent (VDA). 

Sau khi hoàn thành khóa học: 

 • Cách triển khai các khái niệm quản trị nâng cao như sao lưu, phục hồi sau thảm họa, tính mở rộng và tính dự phòng cho một Site Citrix Virtual Apps and Desktops 7. 
 • Cách cấu hình Quản lý Môi trường Làm việc để cải thiện môi trường người dùng cuối và tiêu thụ tài nguyên ảo. 
 • Kỹ năng Lớp Ứng dụng như cách tạo và quản lý các lớp OS, platform, application, elastic và user. 

Chuyên gia IT có kinh nghiệm quen thuộc với Citrix Virtual AppsDesktops 7 trong môi trường trên chỗ hoặc Citrix Cloud muốn mở rộng kỹ năng Citrix Virtual AppsDesktops của mình lên một cấp độ nâng cao. Sinh viên tiềm năng bao gồm các quản trị viên hoặc kỹ sư chịu trách nhiệm cho Citrix AppsDesktop 7 Site. 

Để có thể tham gia khóa học này, học viên cần phải có:  

Kiến thức nền tảng vững chắc về Citrix Virtual Apps and Desktops 7. Citrix khuyến khích học viên chuẩn bị cho khóa học này bằng cách tham gia khóa học sau: CWS-215: Quản trị Citrix Virtual Apps and Desktops 7 On-Premises và trong Citrix Cloud 

 • Module 1: Triển khai tính dự phòng và tính mở rộng 
 • Module 2: Quản lý môi trường Ứng dụng và Desktop ảo với nhiều vị trí và khu vực 
 • Module 3: Triển khai sao lưu và phục hồi sau thảm họa 
 • Module 4: Triển khai các phương pháp xác thực nâng cao 
 • Module 5: Cải thiện bảo mật ứng dụng và dữ liệu 
 • Module 6: Bảo mật các máy chạy Trình điều khiển Phân phối Ảo 
 • Module 7: Giới thiệu về Khắc phục sự cố 
 • Module 8: Khắc phục sự cố truy cập 
 • Module 9: Khắc phục sự cố điều khiển Phân phối Ảo 
 • Module 10: Khắc phục sự cố đăng ký VDA 
 • Module 11: Khắc phục sự cố kết nối HDX 
 • Module 12: Giới thiệu về Lớp Ứng dụng 
 • Module 13: Tạo Lớp Hệ điều hành 
 • Module 14: Tạo Lớp Nền tảng 
 • Module 15: Tạo Lớp Ứng dụng 
 • Module 16: Tạo Lớp Ứng dụng và Người dùng Linh hoạt 
 • Module 17: Triển khai hình ảnh được lớp hóa bằng Citrix Virtual Apps và Desktops 
 • Module 18: Khám phá Ưu tiên Lớp 
 • Module 19: Bảo trì Môi trường Lớp Ứng dụng 
 • Module 20: Giới thiệu về Quản lý Môi trường Làm việc (WEM) 
 • Module 21: Sử dụng WEM để tập trung quản lý môi trường 
 • Module 22: Sử dụng WEM để tối ưu hiệu suất 
 • Module 23: Sử dụng WEM để bảo mật môi trường 
 • Module 24: Di chuyển và Nâng cấp WEM  

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC