Khoá CompTIA Advanced Security Practitioner – CASP

Chứng chỉ CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+) là một chứng chỉ dành cho các chuyên gia kỹ thuật muốn tiếp tục tiếp xúc với công nghệ, chứ không chỉ giới hạn ở việc quản lý. CASP+ là chứng chỉ duy nhất dựa trên hiệu suất và thực hành dành cho các chuyên gia thực hành, chứ không phải quản lý, ở mức độ kỹ năng an ninh mạng cao cấp. Sự khác biệt là trong khi người quản lý an ninh mạng giúp xác định những chính sách và khung việc có thể triển khai, các chuyên gia có chứng chỉ CASP+ tìm ra cách để hoàn thành công việc.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, học viên sẽ có khả năng: 

 • Hỗ trợ quản trị IT trong tổ chức với sự tập trung vào quản lý rủi ro 
 • Tận dụng các công cụ và công nghệ hợp tác để hỗ trợ bảo mật tổ chức 
 • Sử dụng nghiên cứu và phân tích để bảo vệ tổ chức 
 • Tích hợp các kỹ thuật xác thực và ủy quyền tiên tiến 
 • Triển khai các kỹ thuật mật mã 
 • Triển khai các điều khiển bảo mật cho máy chủ 
 • Triển khai các điều khiển bảo mật cho thiết bị di động 
 • Triển khai an ninh mạng 
 • Triển khai bảo mật trong vòng đời phát triển hệ thống và phần mềm 
 • Tích hợp máy chủ, lưu trữ, mạng, ứng dụng, môi trường ảo và công nghệ đám mây trong một kiến trúc tổ chức an toàn 
 • Tiến hành đánh giá bảo mật 
 • Phản ứng và phục hồi sau các sự cố bảo mật. 

CASP+ dành cho các chuyên gia an ninh mạng IT có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong quản trị IT, bao gồm ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực tế về bảo mật kỹ thuật. CASP+ chuẩn bị cho ứng viên cho các vai trò công việc sau: 

 • Kiến trúc sư bảo mật 
 • Kỹ sư bảo mật 
 • Chuyên gia phân tích dẫn đầu kỹ thuật 
 • Kỹ sư bảo mật ứng dụng 

Chứng chỉ CompTIA CASP+ dành cho các chuyên gia Công nghệ thông tin có ít nhất mười năm kinh nghiệm trong quản trị Công nghệ thông tin, bao gồm ít nhất năm năm kinh nghiệm thực tế về bảo mật kỹ thuật

Phần nội dung của khóa học: 

 • Quản lý rủi ro: Tóm tắt ảnh hưởng của tổ chức và ngành công nghiệp và các rủi ro bảo mật liên quan 
 • Tích hợp Kỹ thuật của Bảo mật Tổ chức: Tích hợp công nghệ đám mây và ảo hóa vào kiến trúc bảo mật tổ chức an toàn 
 • Kiến trúc Bảo mật Tổ chức: Phân tích một tình huống và tích hợp các thành phần, khái niệm và kiến trúc mạng bảo mật để đáp ứng yêu cầu bảo mật 
 • Nghiên cứu, Phát triển và Hợp tác: Cho một tình huống, áp dụng phương pháp nghiên cứu để xác định xu hướng ngành và tác động của chúng đối với tổ chức 
 • Vận hành Bảo mật Tổ chức: Phân tích một tình huống hoặc đầu ra và chọn công cụ phù hợp cho một đánh giá bảo mật 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC