Khoá Developing Solutions for Microsoft Azure

Khóa học cung cấp những giải pháp tối ưu và hiệu quả cho các lập trình viên trên nền tảng Microsoft Azure. Học viên sẽ học cách triển khai những giải pháp điện toán Azure, tạo Azure Functions, tiến hành và quản lý các ứng dụng web, phát triển các giải pháp sử dụng Azure storage, thực hiện xác thực và uỷ quyền, và bảo mật những giải pháp sử dụng  KeyVaultManaged Identities. Học viên cũng sẽ học cách kết nối và sử dụng các dịch vụ Azure và dịch vụ của bên thứ ba, và bao gồm các mô hình dựa trên sự kiện và tin nhắn trong các giải pháp. Ngoài ra, khoá học cũng bao gồm cả quản trị, xử lý sự cố, và tối ưu hoá các giải pháp Azure. 

Học viên sẽ học cách triển khai các giải pháp điện toán Azure tạo Azure Functions, quản lý web apps, phát triển giải pháp sử dụng Azure storage, xác thực và ủy quyền, bảo mật giải pháp bằng cách sử dụng KeyVaultManaged Identities. Ngoài ra, học viên còn được học cách kết nối và sử dụng các dịch vụ Azure và dịch vụ bên thứ ba, bao gồm các mô hình dựa trên sự kiện và tin nhắn trong giải pháp của họ. Khóa học cũng đề cập đến việc giám sát, xử lý sự cố và tối ưu hóa giải pháp Azure.

Học viên trong khoá học quan tâm đến phát triển trên Azure hoặc muốn đạt chứng chỉ Microsoft Azure Developer Associate.

Để tham gia khóa học này, học viên cần có kiến thức cơ bản về các dịch vụ và khái niệm của Azure, sử dụng ít nhất một ngôn ngữ lập trình như C# hoặc JavaScript và có kinh nghiệm trước đó về phát triển hoặc giải pháp dựa trên Azure Cloud là một lợi thế nhưng không bắt buộc.  

 • Module 1: Tìm hiểu về Azure App Service 
 • Module 2 Cấu hình các cài đặt cho web app  
 • Module 3 Mở rộng ứng dụng trong Azure App Service  
 • Module 4 Khám phá các vị trí triển khai trong Azure App Service . 
 • Module 5: Tìm hiểu về các Azure Functions 
 • Module 6: Phát triển Azure Functions 
 • Module 7: Tìm hiểu về Azure Blob storage 
 • Module 8: Quản lý vòng đời của Azure Blob storage 
 • Module 9: Làm việc với Azure Blob storage 
 • Module 10: Tìm hiểu về Azure Cosmos DB 
 • Module 11: Làm việc với Azure Cosmos DB 
 • Module 12: Quản lý hình ảnh hộp chứa trong Azure Container Registry 
 • Module 13: Triển khai Azure Container App 
 • Module 14:  Tìm hiểu về nền tảng định danh Microsoft 
 • Module 15: Triển khai xác thực bằng Microsoft Authentication Library 
 • Module 16: Triển khai chữ ký truy cập có thể chia sẻ 
 • Module 17: Tìm hiểu về Microsoft Graph 
 • Module 18: Triển khai Azure Key Vault 
 • Module 19: Triển khai quản lý danh tính 
 • Module 20: Triển khai Azure App Configuration 
 • Module 21: Tìm hiểu về API Management 
 • Module 22: Tìm hiểu về Azure Event Grid 
 • Module 23: Tìm hiểu về Azure Event Hubs 
 • Module 24: Khám phá hàng đợi tin nhắn Azure 
 • Module 25: Giám sát hiệu suất ứng dụng 
 • Module 26: Phát triển cho Azure Cache for Redis 
 • Module 27: Phát triển cho lưu trữ trên CDNs 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC