Khoá EC-Council Certified Encryption Specialist – E|CES

Chương trình EC-Council Certified Encryption Specialist (ECES) giới thiệu với các chuyên gia và sinh viên về lĩnh vực mật mã. Các học viên sẽ học về cơ sở của mật mã đối xứng và không đối xứng hiện đại, bao gồm chi tiết về các thuật toán như Mạng Feistel, DES và AES.  

Các chủ đề khác bao gồm:  

 • Tổng quan về các thuật toán khác như Blowfish, Twofish và Skipjack;  
 • Thuật toán băm bao gồm MD5, MD6, SHA, Gost, RIPMD 256 và các thuật toán khác;  
 • Mật mã không đối xứng bao gồm mô tả kỹ lưỡng về RSA, Elgamal, Elliptic Curve và DSA;  
 • Các khái niệm quan trọng như sự khuếch tán, sự nhầm lẫn và nguyên lý Kerkchoff.  

Học viên tham gia đào tạo ECES sẽ học về:  

 • Các loại tiêu chuẩn mã hóa và sự khác biệt giữa chúng;  
 • Cách lựa chọn tiêu chuẩn tốt nhất cho tổ chức của bạn;  
 • Cách nâng cao kiến thức kiểm thử xâm nhập của bạn trong mật mã;  
 • Triển khai đúng và sai của công nghệ mã hóa;  
 • Những sai lầm phổ biến khi triển khai công nghệ mã hóa;  
 • Các phương pháp tốt nhất khi triển khai công nghệ mã hóa.. 

Đối tượng của khoá học là mọi người liên quan đến việc lựa chọn, triển khai VPN hoặc chứng chỉ số nên tham gia khóa học này trước tiên. Nếu không hiểu biết sâu về mật mã, người ta sẽ bị hạn chế trong việc theo đuổi sự quảng bá tiếp thị. Hiểu biết thực sự về mật mã cho phép bạn biết cách lựa chọn. Người hoàn thành khóa học này sẽ có khả năng lựa chọn tiêu chuẩn mã hóa có lợi nhất cho tổ chức của họ và hiểu cách triển khai công nghệ đó một cách hiệu quả. 

Khóa học này rất tốt cho các hacker mũ trắng và chuyên gia kiểm thử xâm nhập vì hầu hết các khóa học kiểm thử xâm nhập bỏ qua hoàn toàn phân tích mật mã. Nhiều chuyên gia kiểm thử xâm nhập thường không cố gắng phá mã mật mã. Kiến thức cơ bản về phân tích mật mã rất có ích đối với bất kỳ kiểm thử xâm nhập nào. 

Học viên tham gia khoá học cần có kinh nghiệm làm việc ít nhất là một năm trong lĩnh vực An toàn thông tin.

Phần nội dung của khóa học: 

 • Module 1: Giới thiệu và Lịch sử của Mật Mã;  
 • Module 2: Mật Mã Đối xứng và mã Hashes;  
 • Module 3: Lý thuyết Số và Mật Mã Không Đối xứng;  
 • Module 4: Ứng dụng của Mật Mã phần 1;  
 • Module 5: Ứng dụng của Mật Mã phần 2. 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC