Khoá Foundational Wireless Network Attacks OSWP Certification PEN-210

Khóa học đào tạo về nguyên tắc thiết kế cho việc tạo ra một giải pháp ảo hóa Citrix Virtual Apps and Desktops. Trong khóa học này, học viên sẽ học cách đánh giá các môi trường hiện có, khám phá các kịch bản khác nhau và đưa ra quyết định thiết kế dựa trên yêu cầu kinh doanh. Khóa học này bao gồm phương pháp tư vấn của Citrix cho thiết kế và bao gồm các quyết định thiết kế chính thông qua các bài giảng, bài tập thực hành và các cuộc thảo luận tương tác. Học viên cũng sẽ học về các yếu tố cần xem xét thêm và các cấu hình nâng cao cho các giải pháp đa địa điểm và lập kế hoạch phục hồi sau thảm họa cho Citrix Virtual Apps and Desktops. Khóa học này sẽ giúp học viên chuẩn bị cho kỳ thi Citrix Certified Expert in Virtualization (CCE-V)

Sau khi hoàn thành khóa học: 

 • Xác định các rủi ro và lĩnh vực cần cải thiện trong môi trường Citrix Virtual Apps and Desktops bằng cách đánh giá thông tin liên quan trong một triển khai hiện có. 
 • Xác định các quyết định thiết kế Citrix Virtual Apps and Desktops chính và điều chỉnh chúng để phù hợp với yêu cầu kinh doanh để đạt được một giải pháp thực tế. 
 • Thiết kế một kế hoạch phục hồi sau thảm họa cho Citrix Virtual Apps and Desktops và hiểu rõ các yếu tố phục hồi sau thảm họa khác  

Khóa học này dành cho Chuyên gia CNTT và Tư vấn

Để tham gia khóa học này, học viên cần có kinh nghiệm dày dạn với Citrix Virtual Apps and Desktops 7 cũng như kinh nghiệm với Citrix Gateway và cơ sở hạ tầng hỗ trợ 

 • Module 1: Phương pháp và Đánh giá 
 • Module 2: Lớp người dùng 
 • Module 3: Lớp truy cập 
 • Module 4: Lớp tài nguyên – Hình ảnh 
 • Module 5: Lớp tài nguyên – Ứng dụng và Cá nhân hóa 
 • Module 6: Lớp điều khiển 
 • Module 7: Lớp phần cứng/Máy tính 
 • Module 8: Khả năng sẵn sàng cao và Môi trường đa địa điểm 
 • Module 9: Phục hồi sau thảm họa 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC