Khoá Global Industrial Cyber Security Professional Certification – GICSP

Khoá học cung cấp một bộ kỹ năng và kiến thức tiêu chuẩn cơ bản cho các chuyên gia an ninh. Khóa học được thiết kế để đảm bảo rằng nhân viên tham gia hỗ trợ và bảo vệ hệ thống điều khiển công nghiệp được đào tạo để duy trì môi trường hoạt động an toàn, bảo mật và linh hoạt chống lại các mối đe dọa mạng hiện tại và tiềm ẩn 

Sau khi học xong khoá học này, học viên sẽ có thể có các kiến thức, kỹ năng sau:

 • Hiểu rõ về các hệ thống điều khiển công nghiệp khác nhau và mục đích, ứng dụng, chức năng và phụ thuộc vào mạng IP và giao tiếp công nghiệp. 
 • Làm việc với thiết kế cơ sở hạ tầng mạng điều khiển (khái niệm kiến trúc mạng, bao gồm topo, giao thức và thành phần) và mối quan hệ của chúng với IEC 62443 và Purdue Model. 
 • Sử dụng các công cụ dòng lệnh Windows để phân tích hệ thống và tìm kiếm các mục có nguy cơ cao. 
 • Sử dụng các công cụ dòng lệnh Linux (ps, ls, netstat, ect) và kịch bản cơ bản để tự động hóa việc chạy các chương trình để thực hiện giám sát liên tục của các công cụ khác nhau. 
 • Làm việc với các hệ điều hành (khái niệm quản trị hệ thống cho hệ điều hành Unix/Linux và/hoặc Windows) 
 • Hiểu rõ vòng đời bảo mật của các hệ thống 
 • Hiểu rõ nguyên tắc và nguyên tắc đảm bảo thông tin (tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính khả dụng, xác thực, không từ chối) 
 • Sử dụng kỹ năng của bạn trong phòng thủ mạng máy tính (phát hiện xâm nhập máy chủ và mạng thông qua các công nghệ phát hiện xâm nhập) 
 • Triển khai phương pháp phản ứng và xử lý sự cố 
 • Liên kết các công nghệ ICS khác nhau, cuộc tấn công và phòng thủ với các tiêu chuẩn an ninh mạng khác nhau bao gồm NIST Cyber Security Framework, ISA/IEC 62443, ISO/IEC 27001, NIST SP 800-53, Center for Internet Security Critical Security Controls và COBIT 5. 

Khóa học được thiết kế cho các cá nhân làm việc trong, tương tác với hoặc có thể ảnh hưởng đến môi trường hệ thống điều khiển công nghiệp, bao gồm chủ sở hữu tài sản, nhà cung cấp, nhà tích hợp và các bên thứ ba khác. Nhân viên này chủ yếu đến từ bốn lĩnh vực chính: 

 • Công nghệ thông tin (bao gồm hỗ trợ công nghệ vận hành) 
 • Bảo mật công nghệ thông tin (bao gồm bảo mật công nghệ vận hành) 
 • Kỹ thuật 
 • Công ty, ngành và tiêu chuẩn chuyên ngành

Người tham gia khóa học cần có kiến thức cơ bản về mạng và quản trị hệ thống, TCP/IP, thiết kế/kiến trúc mạng, đánh giá lỗ hổng và phương pháp rủi ro. ICS410 bao gồm nhiều lĩnh vực cốt lõi của bảo mật và giả định rằng người học hiểu cơ bản về công nghệ, mạng và bảo mật.  

Đối với những người mới hoàn toàn trong lĩnh vực này và không có kiến thức cơ bản, SEC301:  Intro to Information Security  sẽ là điểm khởi đầu được khuyến nghị.  

Mặc dù SEC301 không phải là yêu cầu tiên quyết, nhưng nó cung cấp kiến thức giới thiệu giúp tối ưu hóa trải nghiệm của sinh viên với ICS410. 

 • Module 1: Tổng quan về ICS 
 • Module 2: Kiến trúc và Quy trình 
 • Module 3: Giao tiếp và Giao thức 
 • Module 4: Hệ thống giám sát 
 • Module 5: Quản trị Bảo mật ICS 
 • Module 6: Capstone CTF 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC