Khóa Oracle Database 19c Backup and Recovery

Chào mừng bạn đến với khóa học Oracle Database 19c Backup and Recovery!

Trong môi trường công nghệ thông tin ngày nay, việc sao lưu và phục hồi dữ liệu là một phần quan trọng của công việc của một DBA. Khóa học này được thiết kế nhằm giúp bạn hiểu sâu hơn về công việc quan trọng này, bao gồm các khái niệm và kiến trúc hỗ trợ sao lưu và phục hồi theo các cách triển khai và tình huống khác nhau.

Chúng tôi cam kết cung cấp những kiến thức cần thiết để bạn có thể sử dụng giao diện dòng lệnh của Recovery Manager (RMAN) một cách thành thạo, từ các tình huống sao lưu, lỗi, khôi phục đến sao chép dữ liệu. Với những kỹ năng này, bạn sẽ trở thành một DBA có khả năng đảm bảo an toàn và ổn định cho hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle của tổ chức mình.

Hãy đăng ký ngay để bắt đầu học và nâng cao kỹ năng của bạn trong lĩnh vực Backup and Recovery của Oracle Database 19c!

Mục tiêu khóa học: 

 • Biết cách sao lưu, khôi phục và kiểm soát CSDL Oracle 
 • Thiện hiện bảo trì các bản sao lưu trong các tệp CSDL 
 • Truyền dữ liệu giữa 1 file hệ thống giữa quản lý lưu trữ tự động của Oracle hoặc giữa các nền tảng khi cài đặt CSDL Oracle

Đối tượng tham gia khóa học:

 • Quản trị CSDL 
 • Tư vấn bán hàng 
 • Quản trị dự án 
 • Phân tích thiết kế CSDL 
 • Tư vấn kỹ thuật 

Để hoàn thành thành công khóa học bạn nên: 

 • Biết các khái niệm cơ bản về CSDL quan hệ, quản trị CSDL cơ bản  
 • Nắm rõ môi trường hệ điều hành chạy CSDL

Session 1: Backup and Recovery considerations 

 • Plan and Implement a Backup and Recovery Strategy 
 • Define a Disaster Recovery Plan 
 • Test a Backup and Recovery Plan 
 • Advantages and Disadvantages of Different Backup Methods 
 • Backup Methods Comparison 
 • Data Recovery Strategy 
 • Backup Strategy 
 • Validate the Recovery Strategy 

Session 2: Oracle recovery structures and processes 

 • Architectural Components of Backup and Restore 
 • Physical Database Structures 
 • Logical Database Structures 
 • Dynamic Performance Views 
 • Redo Logs,Checkpoints and Archives 
 • Use the Flash Recovery Area (FRA) 
 • The Archivelog Modes of a Database 

Session 3: Flashback

 • Configure and Use Flashback Database 
 • Monitor Flashback Database 
 • Flash Recovery Area Space Usage 
 • Flashback Query 
 • Retrieve Row History with Flashback Versions Query 
 • Audit or Recover From Transactions with Flashback Transactions Query 
 • Flashback Table 
 • Recover Dropped Tables with Flashback Drop 
 • The Recycle Bin 
 • Recover Tables to a Point in Time With Flashback Table 
 • Flashback Database 
 • Flashback Restore Points 
 • Flashback Transaction Backout 
 • Flashback Data Archive 

Session 4: Recovery manager overview 

 • RMAN Features and Components 
 • The sysbackup Privilege 
 • RMAN Commands 
 • Connect to RMAN 
 • Specify the Location of RMAN Output 
 • Start Up and Shut Down a Target Database Using RMAN 
 • Issue SQL Commands in RMAN 

Session 5: Creat and configure a recovery catalog 

 • Create a Recovery Catalog 
 • Register a Database 
 • Unregister a Database 
 • Control File Information 
 • Virtual Private Catalogs 
 • Backup a Recovery Catalog 
 • Use a Flashback Recovery Area with RMAN 
 • Configure Persistent RMAN Settings 
 • Set Retention Policies 
 • Configure Control File Autobackups 
 • Integrate RMAN with a Media Manager 

Session 6: Backup with Rman

 • Channel Allocation 
 • Types of RMAN Backup 
 • Recovery Manager Commands 
 • Performing Backups 
 • Closed and Open Backups 
 • Incremental Backups 
 • Fast Incremental Backups using Block Change Tracking 
 • Backup File Image Copies 
 • Oracle Suggested Backup 
 • Validate Backups 
 • Listing Backups 

Session 7: Advanced backup techniques 

 • Create Multisection Backups 
 • Create Duplexed Backup Sets 
 • Create Compressed Backups 
 • Backup the Control File to a Trace File 
 • Backup Recovery Files 
 • Backup up ASM Metadata 

Session 8: Maintain a recovery catalog 

 • Change the Availability Status of Backups and Copies 
 • Catalog Backups Made with Operating System Commands 
 • Generate Backup Reports and Lists 
 • Cross Check Backups and Copies 
 • Delete Backups 
 • Update the Repository after Backup Deletion 
 • Drop Database and Archival Backups 
 • Import and Export the Recovery Catalog 
 • Use Data Dictionary Tables 

Session 9: Encrypted Rman backups

 • Create an Encrypted RMAN Backup 
 • Transparent Encryption 
 • Password Encryption 
 • Use Different Encryption Modes 

Session 10: Database failure diagnostics 

 • The Automatic Diagnostic Repository 
 • The Data Recovery Advisor 
 • Understanding RMAN Messages and the Error Stack 
 • Diagnose Data File Loss 
 • Recovery with RESETLOGS 
 • Dealing with Block Corruption 

Session 11: Overview of restore and recovery 

 • Restore and Recover 
 • Instance Failure and Crash Recovery 
 • Media Failure 
 • An Overview of Complete Recovery 
 • An Overview of Point in Time Recovery 
 • Recovery with RESETLOGS 

Session 12: Basic restore and recover with Rman  

 • Perform Recovery in Noarchivelog Mode 
 • Perform Complete Recovery in Archivelog Mode 
 • Use the Flash Recovery Area for Fast Recovery 
 • Automatic Tempfile Recovery 
 • Identify the Database Files to Restore and Recover 
 • Preview Backups used in Restore Operations 
 • Apply Incremental Backups to Restore Datafile Image Copies 
 • The Switch Command 
 • The Data Recovery Advisor 
 • Perform Incomplete Recovery (PITR) 
 • Restore and Recover a tablespace 
 • Restore and Recover Datafiles 
 • Recover a Datafile Not Backed Up 
 • Table Recovery from Backups 
 • Recover Individual Data Blocks 
 • The Data Recovery Advisor 

Session 13: Advanced restore and recover with Rman  

 • Restore the Server Parameter File 
 • Restore the Control File 
 • Re-create the Password File 
 • Handling Redo Log File Loss 
 • Restore and Recover the Database on a New Host 
 • Restore RMAN Encrypted Backups 
 • Disaster recovery 

Session 14: Tablespace point in time recovery (TSPITR) 

 • Tablespace-Point-in-Time Overview 
 • Tablespace-Point-in-Time Example 

Session 15: Transport data 

 • Transport Tablespaces 
 • Transport Databases 

Session 16: Create a duplicate database with Rman 

 • Database Duplication 
 • Duplication Options 
 • Create Files for the Duplicate Database 
 • Prepare the Auxiliary Instance for Duplication 
 • Create a Duplicate Database 
 • Clone a Running Database 
 • An Overview of Using Cloud Control to Clone a Running Database 
 • Targetless Duplication of a Database 
 • Duplication Enhancements from 18c 

Session 17: Monitor, tune and troubleshoot backup and recovery 

 • Tune Recovery Manager Overview 
 • Restore and Recovery Performance Best Practices 
 • Multiplexing in RMAN 
 • Diagnosing Performance Bottlenecks 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục Chat trên website để được tư vấn chi tiết giá khóa học của chúng tôi!

Tìm hiểu thêm các khóa học tại iPMAC!

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC