Khoá Implementing and Administering Cisco Solutions v2.0 Boot Camp

Đây là một khóa học về triển khai và quản trị các giải pháp Cisco, phiên bản 2.0. Khóa học này cung cấp kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết để cài đặt, cấu hình và vận hành mạng Cisco quy mô nhỏ đến trung bình. Nội dung của khóa học bao gồm cách cấu hình các thành phần mạng như switch, router và Bộ điều khiển WLAN không dây, cũng như kỹ năng quản lý thiết bị mạng và xác định các mối đe dọa bảo mật cơ bản. 

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, học viên sẽ có khả năng: 

 • Học được kiến thức và kỹ năng để cài đặt, cấu hình và vận hành mạng quy mô nhỏ đến trung bình.  
 • Xây dựng nền tảng vững chắc về các kiến thức cơ bản của mạng, bảo mật và tự động hóa. 

Đối tượng học viên mục tiêu của khóa học này bao gồm những người tìm kiếm chứng chỉ CCNA – Cisco Certified Network Associate. Khóa học cũng phù hợp với kỹ thuật viên hỗ trợ tham gia vào việc cài đặt, vận hành và xác minh cơ bản của mạng Cisco. Các vai trò công việc chính bao gồm kỹ sư mạng cấp nhập môn, quản trị viên mạng, kỹ thuật viên hỗ trợ mạng và kỹ thuật viên trực tuyến

Các kiến thức và kỹ năng mà sinh viên cần phải có trước khi tham gia khóa học này bao gồm: kiến thức cơ bản về máy tính, kỹ năng điều hành hệ thống máy tính cá nhân cơ bản, kỹ năng sử dụng internet cơ bản và kiến thức về địa chỉ IP cơ bản.  

Không có yêu cầu tiên quyết chính thức cho chứng chỉ CCNA, nhưng học viên nên hiểu rõ về các chủ đề thi trước khi tham gia thi. Đồng thời, học viên cũng nên hiểu rõ về các kiến thức cơ bản về mạng. 

 • Phần 1: Khám phá các chức năng của Mạng 
 • Phần 2: Giới thiệu Mô hình Giao tiếp Từ máy chủ đến máy chủ 
 • Phần 3: Vận hành Phần mềm Cisco IOS 
 • Phần 4: Giới thiệu về LAN 
 • Phần 5: Khám phá Lớp Liên kết TCP/IP 
 • Phần 6: Bắt đầu một Switch 
 • Phần 7: Giới thiệu Lớp Internet TCP/IP, Địa chỉ IPv4 và Subnet 
 • Phần 8: Giải thích Lớp Vận chuyển TCP/IP và Lớp Ứng dụng 
 • Phần 9: Khám phá các chức năng của Định tuyến 
 • Phần 10: Cấu hình Router Cisco 
 • Phần 11: Khám phá Quá trình Giao nhận Gói tin 
 • Phần 12: Sửa chữa một Mạng đơn giản 
 • Phần 13: Giới thiệu IPv6 cơ bản 
 • Phần 14: Cấu hình Định tuyến Tĩnh 
 • Phần 15: Triển khai VLAN và Trunk 
 • Phần 16: Định tuyến giữa các VLAN 
 • Phần 17: Giới thiệu OSPF 
 • Phần 18: Xây dựng Topology Chuyển mạch Dự phòng 
 • Phần 19: Cải thiện Topology Chuyển mạch Dự phòng với EtherChannel 
 • Phần 20: Khám phá Dự phòng Lớp 3 
 • Phần 21: Giới thiệu Công nghệ WAN 
 • Phần 22: Giải thích Cơ bản về ACL 
 • Phần 23: Kích hoạt Kết nối Internet 
 • Phần 24: Giới thiệu QoS 
 • Phần 25: Giải thích Cơ bản về Wireless 
 • Phần 26: Giới thiệu Kiến trúc và Ảo hóa 
 • Phần 27: Giải thích Sự tiến hóa của Mạng thông minh 
 • Phần 28: Giới thiệu Giám sát Hệ thống 
 • Phần 29: Quản lý Thiết bị Cisco 
 • Phần 30: Xem xét Cảnh báo Mối đe dọa Bảo mật 
 • Phần 31: Triển khai Công nghệ Phòng thủ Mối đe dọa 
 • Phần 32: Bảo mật Truy cập Quản trị 
 • Phần 33: Triển khai Tăng cường Thiết bị 

Lab outline:  

 • Discovery 1: Bắt đầu với Cisco CLI 
 • Discovery 2: Quan sát cách hoạt động của một Switch 
 • Discovery 3: Thực hiện Cấu hình Switch cơ bản 
 • Discovery 4: Kiểm tra Ứng dụng TCP/IP 
 • Discovery 5: Cấu hình Giao diện trên Router Cisco 
 • Discovery 6: Cấu hình và Xác minh Giao thức Phát hiện Lớp 2 
 • Discovery 7: Cấu hình Cổng Mặc định 
 • Discovery 8: Khám phá Chuyển tiếp Gói tin 
 • Discovery 9: Sửa chữa Vấn đề phương tiện và Cổng của Switch 
 • Discovery 10: Sửa chữa Vấn đề Duplex của Cổng 
 • Discovery 11: Cấu hình Kết nối IPv6 cơ bản 
 • Discovery 12: Cấu hình và Xác minh Định tuyến Tĩnh IPv4 
 • Discovery 13: Cấu hình Định tuyến Tĩnh IPv6 
 • Discovery 14: Cấu hình VLAN và Trunk 
 • Discovery 15: Cấu hình Router on a Stick 
 • Discovery 16: Cấu hình và Xác minh OSPF Một khu vực 
 • Discovery 17: Cấu hình và Xác minh EtherChannel 
 • Discovery 18: Cấu hình và Xác minh ACL IPv4 
 • Discovery 19: Cấu hình Địa chỉ IPv4 được gán bởi Nhà cung cấp 
 • Discovery 20: Cấu hình NAT Tĩnh 
 • Discovery 21: Cấu hình NAT Động và PAT 
 • Discovery 22: Đăng nhập vào WLC 
 • Discovery 23: Theo dõi WLC 
 • Discovery 24: Cấu hình Giao diện Động (VLAN) 
 • Discovery 25: Cấu hình Phạm vi DHCP 
 • Discovery 26: Cấu hình WLAN 
 • Discovery 27: Xác định Máy chủ RADIUS 
 • Discovery 28: Khám phá Tùy chọn Quản lý 
 • Discovery 29: Khám phá Trung tâm Cisco DNA 
 • Discovery 30: Cấu hình và Xác minh NTP 
 • Discovery 31: Tạo Bản sao lưu Hình ảnh Cisco IOS 
 • Discovery 32: Nâng cấp Hình ảnh Cisco IOS 
 • Discovery 33: Cấu hình WLAN Sử dụng WPA2 PSK Sử dụng GUI 
 • Discovery 34: Bảo mật Truy cập Console và từ xa 
 • Discovery 35: Kích hoạt và Giới hạn Kết nối Truy cập từ xa 
 • Discovery 36: Cấu hình và Xác minh Bảo mật Cổng 
 • FASTLab 1: Triển khai Cấu hình Switch Ban đầu 
 • FASTLab 2: Triển khai Cấu hình Router Ban đầu 
 • FASTLab 3: Triển khai Định tuyến Tĩnh IPv4 
 • FASTLab 4: Triển khai Định tuyến Tĩnh IPv6 
 • FASTLab 5: Sửa chữa VLAN và Trunk 
 • FASTLab 6: Triển khai Nhiều VLAN và Định tuyến Cơ bản giữa các VLAN 
 • FASTLab 7: Cải thiện Topology Chuyển mạch Dự phòng với EtherChannel 
 • FASTLab 8: Triển khai ACL IPv4 có Số và Tên 
 • FASTLab 9: Triển khai PAT 
 • FASTLab 10: Cấu hình Ghi nhật ký Tin nhắn Hệ thống 
 • FASTLab 11: Bảo mật Truy cập Quản trị Thiết bị 
 • FASTLab 12: Triển khai Tính năng Tạo điều kiện cho Thiết bị 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC