Khoá Junos Intermediate Routing (JIR)

Khóa học này cung cấp kiến thức về định tuyến trung cấp và các ví dụ của cấu hình. Khóa học bao gồm tổng quan về các tính năng định tuyến không phụ thuộc vào giao thức, cân bằng tải và chuyển tiếp dựa trên bộ lọc, OSPF, BGP, đường hầm IP và các tính năng khả năng sẵn có (HA). Thông qua các bài thực hành và thực hành thực tế, học viên sẽ có kinh nghiệm trong việc cấu hình và theo dõi hệ điều hành Junos và theo dõi hoạt động thiết bị. Khóa học này sử dụng Cổng dịch vụ Dòng sản phẩm Juniper Networks vSRX cho phần thực hành, môi trường lab có thể áp dụng cho các nền tảng phần cứng Juniper khác chạy hệ điều hành Junos. 

Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ có được các kiến thức và kỹ năng sau:

 • Triển khai định tuyến tĩnh trong Junos OS 
 • Triển khai các trường hợp định tuyến trong Junos OS 
 • Mô tả các trường hợp định tuyến 
 • Cấu hình và chia sẻ các tuyến đường giữa các trường hợp định tuyến 
 • Triển khai cân bằng tải trong Junos OS 
 • Triển khai chuyển tiếp dựa trên bộ lọc trong Junos OS 
 • Triển khai OSPF trong Junos OS 
 • Triển khai OSPF trong Junos OS 
 • Triển khai BGP trong Junos OS 
 • Triển khai BGP trong Junos OS 
 • Triển khai đường hầm IP trong Junos OS 
 • Triển khai định tuyến dễ dàng và phát hiện chuyển tiếp hai chiều trong Junos OS 
 • Triển khai các tính năng khả năng sẵn có – GRES, NSR và unified ISSU trong Junos OS 
 • Triển khai VRRP trong Junos OS 
 • Triển khai IPv6 trong Junos 
 • Triển khai IS-IS trong Junos OS 

Các đối tượng phù hợp với khoá học này là những người chịu trách nhiệm cấu hình và theo dõi các thiết bị chạy hệ điều hành Junos OS. 

Để tham gia khoá học này, học viên phải có Chứng chỉ ITILv3 Foundation. 

Module 1: Giới thiệu khóa học 

Module 2: Định tuyến không phụ thuộc vào giao thức 

 • Cấu hình các tuyến đường tĩnh 
 • Cấu hình các tuyến đường tổng hợp 
 • Cấu hình các tuyến đường được tạo ra 
 • Quản lý các tuyến đường “martian” 

Module 3: Trường hợp định tuyến 

 • Mô tả các trường hợp định tuyến 
 • Cấu hình và chia sẻ các tuyến đường giữa các trường hợp định tuyến 
 • Lab 1: Định tuyến không phụ thuộc vào giao thức và trường hợp định tuyến 

Module 4: Cân bằng tải 

 • Mô tả khái niệm và hoạt động của cân bằng tải 
 • Triển khai và theo dõi cân bằng tải tầng 3 

Module 5: Chuyển tiếp dựa trên bộ lọc 

 • Mô tả lợi ích của chuyển tiếp dựa trên bộ lọc 
 • Cấu hình và theo dõi chuyển tiếp dựa trên bộ lọc 
 • Lab 2: Cân bằng tải và chuyển tiếp dựa trên bộ lọc 

Module 6: Cơ bản về OSPF 

 • Tổng quan về OSPF 
 • Thành lập kết nối lân cận và việc bầu chọn bộ định tuyến chỉ định 
 • Tính mở rộng của OSPF 

Module 7: Triển khai OSPF 

 • Cấu hình và theo dõi OSPF 
 • Xử lý sự cố OSPF 
 • Lab 3: Triển khai OSPF 

Module 8: Cơ bản về BGP 

 • Tổng quan về BGP và các thuộc tính của BGP 

Module 9: Triển khai BGP 

 • IBGP so với EBGP 
 • Cấu hình và theo dõi BGP 
 • Lab 4: BGP 

Module 10 Đường hầm IP 

 • Tổng quan về đường hầm IP, GRE và đường hầm IP-IP 
 • Triển khai GRE và đường hầm IP-IP 
 • Lab 5: Đường hầm IP 

Module 11: GR và BFD 

 • Tổng quan về khả năng sẵn có và khởi động lại mềm mại 
 • Phát hiện chuyển tiếp hai chiều 
 • Lab 6: GR và BFD 

Module 12: GRES, NSR, và Unified ISSU 

 • Chuyển đổi mềm mại của bộ định tuyến 
 • Định tuyến hoạt động liên tục 
 • Unified ISSU 

Module 13: VRRP 

 • Mô tả, cấu hình và theo dõi VRRP 

Phụ lục A: IPv6 (Tùy chọn) 

 • Mô tả sự khác biệt giữa IPv4 và IPv6 
 • Định dạng địa chỉ IPv6 và các loại địa chỉ khác nhau 
 • Trình bày cách hoạt động tự động cấu hình không trạng thái và có trạng thái của IPv6 
 • Cấu hình và theo dõi định tuyến IPv6 
 • Triển khai các đường hầm IPv6-over-IPv4 
 • Lab 7: IPv6 (Tùy chọn) 

Phụ lục B: IS-IS (Tùy chọn) 

 • Tổng quan về IS-IS và các PDU của IS-IS 
 • Thành lập kết nối lân cận và bầu cử DIS 
 • Cấu hình và theo dõi IS-IS 
 • Sửa lỗi cơ bản của IS-IS 
 • Lab 8: IS-IS (Tùy chọn) 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC