Khóa Linux Professional Institute LPIC-1

LPIC-1 là chứng chỉ đầu tiên trong chương trình đa cấp độ Linux professional certification của  Linux Professional Institute (LPI). LPIC-1 sẽ chứng nhận khả năng của thí sinh để thực hiện những nhiệm vụ duy trì trên những dòng lệnh, cài đặt và cấu hình một máy tính chạy hệ điều hành Linux và cấu hình mạng cơ bản. 

LPIC-1 được thiết kế để phản ánh những nghiên cứu hiện nay và chứng nhận sự thành thạo của học viên trong quản trị hệ thống trong thực tế. Mục tiêu của khoá học gắn liền với kỹ năng làm việc thực tế sẽ được triển khai thông qua việc khảo sát những phân tích nhiệm vụ trong quá trình nâng cấp bài thi. Kết thúc khoá học, học viên sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng như: 

 • Kiến trúc của một hệ thống Linux; 
 • Cài đặt và duy trì một máy trạm Linux, bao gồm X11 và thiết lập nó như một mạng máy khách; 
 • Làm việc với những dòng lệnh Linux, bao gồm những câu lệnh GNU và Unix phổ biến; 
 • Giải quyết các tệp và quyền truy cập cũng như bảo mật hệ thống; 
 • Thực hiện các nhiệm vụ duy trì đơn giản như: hỗ trợ người dùng, thêm người dùng vào một hệ thống lớn, sao lưu và phục hồi, tắt nguồn và khởi động lại máy. 

Tất cả những ai mong muốn thi lấy chứng chỉ LPIC-1 đều có thể tham gia học khoá học này. 

Bất kỳ ai mong muốn cũng có thể tham gia học và thi chứng chỉ này. 

Nội dung khoá học bao gồm:

Topic 1: Kiến trúc hệ thống 

 • Xác định và cấu hình cài đặt phần cứng 
 • Nâng cấp hệ thống 
 • Thay đổi các mục tiêu runlevels/boot và hệ thống tắt nguồn hoặc khởi động lại máy 

Topic 2: Cài đặt Linux và hệ thống quản lý gói 

 • Thiết kế bố cục đĩa cứng 
 • Cài đặt quản lý boot 
 • Quản lý những thư viện có thể chia sẻ 
 • Sử dụng quản lý gói Debian 
 • Sử dụng quản lý gói RPM và YUM 
 • Linux – một máy ảo khách 

Topic 3: Những câu lệnh GNU và Unix 

 • Làm việc với các dòng lệnh 
 • Tiến hành các dòng văn bản sử dụng các bộ lọc 
 • Thực hiện quản lý tệp cơ bản 
 • Sử dụng các dòng, đường dẫn và chuyển hướng URL 
 • Tạo, quản trị và tắt các tiến trình  
 • Điều chỉnh các sự ưu tiên trong quá trình thực thi 
 • Tìm kiếm các tệp văn bản sử dụng những dấu hiệu thông thường 
 • Chỉnh sửa tệp cơ bản 

Topic 4: Những thiết bị, hệ thống tập tin Linux, tiêu chuẩn phân cấp hệ thống tập tin 

 • Tạo các vùng cơ sở dữ liệu và hệ thống tập tin 
 • Duy trì sự tích hợp của hệ thống tập tin 
 • Điều hành việc lắp đặt và tháo rỡ các hệ thống tập tin 
 • Quản lý quyền truy cập và sở hữu tập tin  
 • Tạo và thay đổi các liên kết tiêu biểu và chắc chắn 
 • Tìm các tệp tin hệ thống và đặt các tệp tin này ở những vị trí chính xác 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC