Khoá Linux Professional Institute LPIC-3 High Availability and Storage Clusters

Khóa đào tạo chứng chỉ LPIC-3 High Availability and Storage Clusters v3.0 được thiết kế dành cho các chuyên gia CNTT mong muốn nắm vững về quản trị hệ thống Linux ở cấp doanh nghiệp. Các chủ đề bao gồm tổng quan về tính sẵn cao, lưu trữ cho hệ thống tính sẵn cao, kết nối mạng, ứng dụng tính sẵn cao quản cụm. Người tham gia sẽ học các kỹ năng quan trọng trong việc quản , duy trì, sửa chữa triển khai các cụm lưu trữ tính sẵn cao, quan trọng để đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục. Khóa học cung cấp cái nhìn sâu rộng về sở hạ tầng mạng tiên tiến của Linux, nâng cao chuyên môn về tính sẵn cao khả năng dự phòng dữ liệu của Linux. 

Khóa học này giúp người học hiểu và quản lý các giải pháp có tính sẵn có cao trong môi trường Linux, với sự tập trung vào các cụm lưu trữ. Mục tiêu cụ thể bao gồm hiểu về kiến trúc cụm, Samba, NFS và multi-path IO. Ngoài ra, người học sẽ học cách lập kế hoạch phục hồi sau thảm họa, quản lý lưu trữ và hệ thống tập tin chia sẻ, cũng như cấu hình và quản lý tài nguyên cụm. Khóa đào tạo này trang bị người học kiến thức sâu rộng và kỹ năng thực hành để xử lý công việc Linux trong môi trường doanh nghiệp

Đối tượng học viên bao gồm các chuyên gia quản trị hệ thống Linux kinh nghiệm, các chuyên gia CNTT làm việc trên hệ thống máy chủ doanh nghiệp lớn, các chuyên gia duy trì sở hạ tầng Linux phức tạp, những người mong muốn kiến thức tiên tiến về tính sẵn cao cụm lưu trữ của Linux, cũng như các chuyên gia được chứng nhận về Linux mong muốn cập nhật hoặc mở rộng kỹ năng của mình

Để tham gia khóa đào tạo chứng chỉ LPIC-3 High Availability and Storage Clusters v3.0, các yêu cầu tiên quyết bao gồm: 

 • Phải có chứng chỉ LPIC-2 đang hoạt động. 
 • Hiểu biết về các khái niệm quản trị hệ thống GNU/Linux. 
 • Hiểu biết về lưu trữ dựa trên mạng. 
 • Kiến thức về các cụm có tính sẵn có cao. 
 • Kinh nghiệm cấu hình và duy trì thiết bị SAN/NAS. 
 • Sự thành thạo trong các công nghệ mã nguồn mở. 
 • Có khả năng hiểu và thao tác các kịch bản Unix/Linux. 
 • Module 1: Khái niệm và lý thuyết về tính sẵn có cao 
 • Module 2: Cụm cân bằng tải 
 • Module 3: Cụm chuyển đổi dự phòng 
 • Module 4: DRBD – Distributed Replicated Block Device 
 • Module 5: Truy cập lưu trữ cụm 
 • Module 6: Hệ thống tập tin cụm 
 • Module 7: Cụm lưu trữ GlusterFS 
 • Module 8: Cụm lưu trữ Ceph 
 • Module 9: RAID tiên tiến 
 • Module 10: LVM tiên tiến 
 • Module 11: Tính sẵn có cao mạng 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC