Khoá Microsoft Azure Administrator

Khóa học này cung cấp kiến thức để quản lý các đăng ký Azure, bảo mật danh tính, quản trị cơ sở hạ tầng, cấu hình mạng ảo, kết nối các trang web Azureon-premises, quản lý lưu lượng mạng, triển khai giải pháp lưu trữ, tạo và mở rộng máy ảo, triển khai ứng dụng web và các container, sao lưu và chia sẻ dữ liệu và giám sát giải pháp của bạn 

Sau khi hoàn thành khóa học: 

 • Hiểu được các khái niệm, thuật ngữ, mô hình về điện toán đám mây 
 • Đăng ký, sử dụng dịch vụ trên Microsoft Azure 
 • Lựa chọn, sử dụng các dịch vụ theo nhu cầu cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 
 • Quản trị người dùng và nhóm trên môi trường Azure Active Directory 
 • Quản trị tài nguyên, dữ liệu trên môi trường Azure Cloud 
 • Di dời hệ thống nội bộ lên trên môi trường Azure Cloud 
 • Giám sát các hoạt động, an toàn trên môi trường Azure Cloud 
 • Tối ưu chi phí, hiệu quả vận hành cho tổ chức, doanh nghiệp 

Khóa học này dành cho các quản trị viên Azure. Quản trị viên Azure triển khai, quản lý và giám sát danh tính, quản trị, lưu trữ, tính toán và mạng ảo trong môi trường đám mây. Quản trị viên Azure sẽ cung cấp, thiết lập kích thước, giám sát và điều chỉnh tài nguyên khi thích hợp 

Khóa học này có các yêu cầu tiên quyết như:  

 • Học viên cần có kiến thức cơ bản về các khái niệm đám mây;  
 • Học viên cần có một số kiến thức nền tảng về máy ảo, mạng và các khía cạnh cơ sở hạ tầng it khác;  
 • Học viên nên tạo hoặc có tài khoản trong Azure để thực hành;  
 • Học viên cần có kiến thức cơ bản về nền tảng Azure. 
 • Module 1: Cấu hình Microsoft Entra ID 
 • Module 2: Cấu hình tài khoản người dùng và nhóm  
 • Module 3: Cấu hình các cách đăng  
 • Module 4: Cấu hình chính sách Azure 
 • Module 5:  Cấu hình các cách điều khiển truy cập trên cơ sở vai trò 
 • Module 6: Cấu hình các nguồn Azure với các công cụ 
 • Module 7: Sử dụng Azure Resources Manager 
 • Module 8: Cấu hình các nguồn với các mẫu Azure Resource Manager 
 • Module 9: Cấu hình các mạng riêng ảo 
 • Module 10: Cấu hình các nhóm bảo mật mạng 
 • Module 11: Cấu hình Azure DNS 
 • Module 12: Cấu hình nối kết ngang hàng Azure Virtual Network 
 • Module 13: Cấu hình kỹ thuật định tuyến và điểm cuối mạng 
 • Module 14: Cấu hình cân bằng tải Azure  
 • Module 15: Cấu hình cổng ứng dụng Azure 
 • Module 16: Cấu hình các ứng dụng lưu trữ Azure Bolb 
 • Module 17: Cấu hình b ảo mật lưu trữ Azure 
 • Module 18: Cấu hình các tệp Azure và đồng bộ tệp Azure 
 • Module 19: Cấu hình lưu trữ Azure với các công cụ 
 • Module 20: Cấu hình các máy ảo 
 • Module 21: Cấu hình độ sẵn sàng của máy ảo 
 • Module 22: Cấu hình các kế hoạch Azure App Service 
 • Module 23: Cấu hình dịch vụ Azure Container Instances 
 • Module 24: Cấu hình sao lưu các tệp và thư mục 
 • Module 25: Cấu hình sao lưu máy ảo 
 • Module 26: Cấu hình quản trị Azure 
 • Module 27: Cấu hình thông báo Azure 
 • Module 28: Cấu hình phân tích nhật ký 
 • Module 29: Cấu hình Network Watcher 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC