Khoá Professional Cloud Architect

Khóa học cung cấp kiến thức cho học viên biết cách xây dựng và quản lý cơ s hạ tầng trên Google Cloud. Từ đó, học viên biết cách phân tích, đưa ra giải pháp tối ưu hóa hệ thống của doanh nghiệp trên Google Cloud để đảm bảo tính bảo mật hiệu quả khi triển khai trên Google Cloud. Qua đó, học viên đầy đủ kiến thức kỹ năng thi lấy chứng chỉ Professional Cloud Architect 

 • Học viên có thể thiết kế, phát triển và quản lý những giải pháp tân tiến, bảo mật, có khả năng thay đổi, và độ sẵn sàng cao để tiến hành các nghiệp vụ. 
 • Thành thạo trong mọi khía cạnh của tổ chức như các chiến lược could, đưa ra giải pháp và thực hành kỹ thuật tốt nhất. 
 • Kinh nghiệm về những phương pháp luận và giải pháp về sự phát triển phần mềm bao gồm những ứng dụng phân tán đa tầng đang mở rộng môi trường multi-cloud và hybrid. 

Những đối tượng học viên phù hợp với khoá học: 

 • Những chuyên gia đám mây muốn thi lấy chứng chỉ Professional Cloud Architect 

Học viên nên có những kiến thức và kinh nghiệm như sau: 

 • Kiến thức và kinh nghiệm với Google Cloud, tương ứng với trình độ Kiến trúc sư trên nền tảng Google Compute Engine. 
 • Kiến thức về những giải pháp đám mây, tương ứng với trình độ Kiến trúc sư trong khoá Google Cloud: Design and Process. 
 • Làm việc trong lĩnh vực điện toán đám mây. 

Section 1: Thiết kế và lập kế hoạch một kiến trúc giải pháp đám mây 

 • Thiết kế cơ sở giải pháp phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ 
 • Thiết kế cơ sở giải pháp phù hợp với yêu cầu kỹ thuật 
 • Thiết kế những tài nguyên mạng, lưu trữ và điện toán 
 • Tạo những kế hoạch chuyển đổi (Ví dụ: những tài liệu và sơ đồ kiến trúc) 
 • Dự đoán sự phát triển của giải pháp trong tương lai 

Section 2: Quản lý và cung cấp một cơ sở giải pháp 

 • Định hình cấu trúc liên kết mạng 
 • Định hình hệ thống lưu trữ cá nhân 
 • Định hình hệ thống điện toán 

Section 3: Thiết kế hệ thống bảo mật và tuân thủ 

 • Thiết kế bảo mật 
 • Thiết kế tuân thủ 

Section 4: Phân tích và tối ưu hoá những quy trình kỹ thuật và nghiệp vụ 

 • Phân tích và định hình quy trình kỹ thuật 
 • Phân tích và định hình quy trình nghiệp vụ 
 • Phát triển các thủ thuật để đảm bảo độ tin cậy của giải pháp trong sản xuất (Ví dụ: kỹ thuật hỗ loạn, kiểm thử xâm nhập) 

Section 5: Quản lý vận hành 

 • Tư vấn cho nhóm vận hành/phát triển để đảm bảo việc triển khai giải pháp thành công 
 • Tương tác theo trình tự với Google Cloud  

Section 6: Giải pháp đảm bảo và độ tin cậy vận hành 

 • Giải pháp giám sát/ghi chép/phân tích hiệu suất/độ sẵn sàng 
 • Triển khai và quản lý phát hành 
 • Hỗ trợ với giải pháp được triển khai 
 • Đánh giá phương pháp quản lý chất lượng 

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được tư vấn chi tiết về lộ trình học tập và chi phí! 

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC