Các khoá học

Khoá học SEC510: Public Cloud Security: AWS, Azure, and GCP là một khóa học về bảo mật đám mây công cộng, tập …

Việc áp dụng nhanh chóng các dịch vụ đám mây đã tạo ra khả năng kinh doanh mới thú vị cũng như …

Các tổ chức đang chuyển sang đám mây để thúc đẩy quá trình biến đổi kỹ thuật số và khai thác các …

Ứng dụng web ngày càng phân tán. Những gì trước đây là một ứng dụng khối đơn giản được lưu trữ trên …

Khóa chứng chỉ giới thiệu này là cách nhanh nhất để nắm bắt kiến thức về bảo mật thông tin. Được viết …

Để trở thành một Enterprise Defender, nâng cao kiến thức và kỹ năng của học viên trong các lĩnh vực cụ thể …

Khoá học được thiết kế như một bước tiến lý tưởng cho các học viên đã hoàn thành SEC560: Network Penetration Testing …

Để đối phó với các mối đe dọa hiện nay, Purple Team Tactics & Kill Chain Defenses sẽ trang bị cho bạn …

Hình thức:

C: Corporate       P: Public       O: Online

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC