Các khoá học

ISO 27001 là tiêu chuẩn quốc tế được công nhận về các phương pháp tốt nhất trong việc thực hiện Hệ thống …

Các nhóm khoa học dữ liệu doanh nghiệp cần có quyền truy cập cộng tác vào dữ liệu kinh doanh, các công …

Một trong những chức năng quan trọng nhất của một doanh nghiệp dữ liệu là khả năng quản lý việc nhập và …

Khoá học này giúp học viên sử dụng Nền tảng Dữ liệu Cloudera để giải quyết các nhiệm vụ quản lý dữ …

Khóa học thực hành này cung cấp các khái niệm và kiến thức chính mà các nhà phát triển cần để sử …

Khóa học Phân tích với Data Warehouse này sẽ giúp bạn áp dụng các kỹ năng phân tích dữ liệu truyền thống …

Khóa học bắt đầu bằng việc giới thiệu về Apache Kafka, giải thích các khái niệm và kiến ​​trúc chính của nó, …

Trong khóa đào tạo do giảng viên hướng dẫn này, các học viên sẽ học về phát triển và vận hành cho …

Hình thức:

C: Corporate       P: Public       O: Online

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC